StoryEditor

Prężne grupy producentów rolnych

Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza zrzesza w swoich szeregach wiele grup z sektora rolnego, m.in. producentów zbóż. Właśnie dla tej grupy zorganizowano konferencję poświęconą aktualnym problemom uprawowym i rynkowym. 
16.12.2018., 14:12h

– Jesteśmy już po 2 latach od zmiany przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną. Ustawodawca zadbał, aby z jednej strony były one coraz bardziej skomplikowane, a z drugiej ograniczały obrót ziemią – mówiła Karolina Reńska, prawnik Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych podczas konferencji dla producentów zbóż.

Podkreślała jednak, że cały czas toczą się dyskusje mające wprowadzić zmiany w przepisach o obrocie ziemią rolną. Jednym z dyskutowanych tematów są nieruchomości rolne wyłączone z zakresu stosowania ustawy. W obecnie obowiązujących przepisach jest zapis, że mogą nimi być m.in. nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Jedną z propozycji jest zwiększenie tej powierzchni do 1 ha. Toczą się także dyskusje na temat rozszerzenia katalogu osób bliskich mogących nabyć nieruchomość rolną.

Z kolei dr Andrzej Bruderek z firmy Syngenta omówił przebieg początku wegetacji zbóż, podkreślając znaczne zróżnicowanie w rozwoju przedzimowym będące konsekwencją siewu w bardzo suchą glebę i silną presję chorób grzybowych, m.in. mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz rdzy brunatnej. Zwrócił także uwagę na narastający problem odporności chwastów w Polsce, nie tylko miotły zbożowej, ale także wyczyńca polnego, który zaczyna być poważnym problemem w rejonie północno-wschodnim kraju.

Coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem odporności krzyżowej, tzn. odporności na różne s.cz. herbicydów w obrębie tego samego mechanizmu działania. Jedną z propozycji firmy Syngenta w strategii antyodpornościowej do stosowania na wiosnę w zbożach jest m.in. herbicyd Avoxa (pinoksaden i piroksulam) zwalczający chwasty 1-liścienne (m.in. miotła, wyczyniec, życice) oraz 2-liścienne (m.in. fiołka, gwiazdnicę i tasznik). 

Konferencję zorganizował Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza, a sfinansowano ją z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 11:21