StoryEditor

Proteus 110 OD kontra szarek komośnik

W pierwszym kwartale br. Komisja ds. Środków Ochrony Roślin pozytywnie zaopiniowała wniosek KZPBC w sprawie rozszerzenia rejestracji insektycydu Proteus 110 OD w celu zwalczania szarka kmośnika w uprawach buraka cukrowego.
09.04.2018., 10:04h
Szarek komośnik to chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. W 2017 r. jego masowe występowanie stwierdzono na powierzchni ponad 5,5 tys. ha, głównie w południowo-wschodniej Polsce. Szkodnik dość intensywnie niszczył plantacje w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. W mniejszym nasileniu pojawił się także w innych częściach kraju, z widoczną tendencją migracji w kierunku zachodnim.

Dorosłe chrząszcze żerują na liścieniach i pierwszych liściach właściwych, uszkadzając je od brzegów. Wyjadają tkankę liści, na skutek czego powstają zatoki a także podgryzają część podliścieniową (hypokotyl). Intensywny żer na siewkach buraka prowadzi do całkowitej utraty części wegetatywnej, powodując zamieranie roślin – spadek obsady. Rośliny, które zostały uszkodzone w mniejszym stopniu są osłabione i wolniej rosną.
Samice po intensywnym żerowaniu, składają jaja, z których pod koniec maja wylęgają się larwy. Przez ok. dwa miesiące larwy żerują na korzeniach buraków, tworząc charakterystyczne jamki, ale nie powodują poważnych strat.

W ubiegłym roku intensywne żerowanie szkodnika na południowym wschodzie Polski sprawiło, że niektóre plantacje buraków trzeba było przesiać. Ze względu na dość późną interwencję, nie wszystkie mogły być ponownie obsiane burakiem cukrowym.
Do pośredniego zwalczania szarka komośnika można wykorzystać insektycydy zarejestrowane do walki z pchełkami czy śmietką ćwiklanką oraz Proteus 110 OD, który uzyskał oficjalne zezwolenie MRiRW na stosowanie w terminie od 15 marca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. Szczególną uwagę warto zwrócić na porę wykonywania zabiegów. Ponieważ szkodnik żeruje w nocy, opryskiwanie plantacji buraka najlepiej jest wykonywać wieczorem lub nocą.

Próg ekonomicznej szkodliwości dla szkodnika wynosi:
  • podczas wschodów buraka: 1–2 chrząszcze/4 siewki
  • w fazie 4 liści buraków: 1–2 chrząszcze/roślinę.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 20:56