Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Rola potasu w nawożeniu roślin i budowaniu plonu

Obrazek

Skład chemiczny nawozu dedykowanego pod konkretne uprawy musi uwzględniać zarówno potrzeby żywieniowe roślin, jak i aktualny stan zasobności gleby. O ile zapotrzebowanie roślin na składniki mineralne jest dość dobrze rozpoznane, to w kwestii diagnozowania gleb jest jeszcze dużo do zrobienia, a to przecież punkt wyjścia nie tylko do ustalenia dawki nawozu, lecz także relacji między poszczególnymi pierwiastkami w nawozie.

24 czerwca 2019, 16:28
Szeroka oferta firm nawozowych produkujących nawozy wieloskładnikowe stwarza możliwości wyboru nawozu o optymalnym składzie dla określonych warunków glebowych, a te nie zawsze są odpowiednio zdefiniowane. W takich sytuacjach konieczne jest odniesienie się do badań glebowych wykonywanych cyklicznie przez powołane do tego instytucje.

Od lat w Polsce nawozowym czynnikiem minimum w produkcji roślinnej jest niedostateczna zasobność gleb w potas. Problem nie jest wprawdzie nowy, lecz z monitoringu gleb polskich wynika, że udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zasobności w potas wykazuje tendencję zwyżkową. Składnik ten uważany jest za jeden z najbardziej wszechstronnych, co oznacza udział praktycznie we wszystkich najważniejszych procesach zachodzących w roślinach.


Rycina 1. Znaczenie potasu dla roślin      

Stwierdzenia takie, choć ważne, zwykle nie wywołują zainteresowania Czytelnika. Jeśli jednak zwrócimy uwagę na znaczenie potasu w kształtowaniu gospodarki wodą, która obok azotu stanowi główny czynnik ograniczający wzrost roślin, wszelkie wątpliwości dotyczące znaczenia optymalnego zaopatrzenia łanu/plantacji w potas, znikają. Potas steruje między innymi ruchem aparatów szparkowych w liściach, odpowiadając za turgor tkanek roślinnych. Pamiętajmy, że zwiędnięty pokrój rośliny nie musi być wywołany wyłącznie niedoborem wody w środowisku oddziaływania strefy korzeniowej, lecz może być spowodowany deficytem potasu. Istnieje prosta zależność – rośliny z obniżoną zawartością potasu (często wykrywalną tylko chemicznie) są podatniejsze na stres wodny.

Sygnały o problemach z potasem płynące z wielu gospodarstw oraz realna ocena zasobów glebowych stały się w firmie Luvena przyczynkiem do opracowania nawozów wieloskładnikowych o zwiększonej zawartości potasu (ryc. 2).


Rycina 2. Nowe produkty z firmy Luvena

We wszystkich trzech nowym produktach rozszerzono relację K2O/P2O5, po to by poprawić komfort żywieniowy roślin, co z kolei przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie azotu z nawozów. Warto wiedzieć, że nakłady poniesione na stosowanie azotu przyniosą określone efekty tylko wtedy, gdy nawożenie będzie w pełni zbilansowane. Warunek ten idealnie spełnia nawóz Lubofos Universal zawierający nie tylko składniki pierwszoplanowe czyli fosfor i potas, lecz także wapń, magnez i siarkę - określane mianem drugoplanowych. W najnowszych publikacjach naukowych podkreśla się znaczenie tych składników w kształtowaniu odporności roślin na stresy abiotyczne (kształtowane przez warunki pogodowe) oraz biotyczne (powodowane przez patogeny). Obecność azotu amonowego w granuli nawozowej uruchamia reakcje fizjologiczne korzeni powodujące zwiększające wykorzystanie fosforu w rizosferze.

Poprawy zasobności gleby w potas celem przygotowania stanowiska dla najbardziej wrażliwej rośliny w zmianowaniu (burak cukrowy, rzepak ozimy) warto dokonać wykorzystując Lubofos Maks – nawóz wieloskładnikowy o podwyższonej zawartości potasu. Relacja K2O/P2O5 w tym nawozie wynosi aż 3,5 Zatem produkt jest rekomendowany do stosowania w stanowiskach wyczerpanych z potasu, które w Polsce stanowią ponad 41% gruntów ornych oraz do nawożenia roślin o szczególnie dużych potrzebach względem potasu. Nowy Lubofos Maks idealnie sprawdzi się na trwałych użytkach zielonych (TUZ), ze względu na duże wyniesienie potasu z plonem użytkowym oraz zdolność tej grupy roślin do pobierania fosforu ze źródeł o różnej rozpuszczalności. Na TUZ sumaryczną dawką nawozu należy podzielić na dwie części, a nawożenie wykonać przed ruszeniem wegetacji i po pierwszym pokosie/wypasie.

Z myślą o producentach rzepaku ozimego do oferty wprowadzono Lubofos RS, który podobnie jak nawozy wymienione wcześniej charakteryzuje się rozszerzonym stosunkiem potasu do fosforu. Uwzględniając duże wymagania rzepaku względem siarki w całym sezonie wegetacyjnym do produkcji nawozu użyto dwa nośniki siarki, o różniej szybkości działania. Łatwo przyswajalna siarka jest uwalniana jeszcze jesienią i stanowi uzupełnienie zasobów tego składnika w momencie ruszenia wiosennej wegetacji. Warto wiedzieć, że około 25-30% siarki rzepak pobiera jeszcze po kwitnieniu. Stąd obecność w nawozie wolniej działającego siarczanu wapnia, który oprócz siarki jest także cennym źródłem wapnia – składnika niedocenianego w nawożeniu tego gatunku. Nawóz spełnia także wymóg profilaktyki względem boru - mikroelementu deficytowego w większości polskich gleb i jednocześnie ważnego dla rzepaku ozimego.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)