Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Susza opuściła Polskę

Obrazek

W 14 (ostatnim w br.) okresie raportowania tj. od 1 sierpnia do 30 września 2021 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, wynosiła 57 mm. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych IUNG – PIB nie stwierdza wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski.

Janusz Biernacki5 października 2021, 10:55
Od 1 sierpnia do 30 września deficyt wody notowany był na obszarze południowej części Pojezierza Południowopomorskiego, w zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej oraz w północnej części Pojezierza Wielkopolskiego od –60 do –119 mm (patrz mapa KBW).
W sierpniu najwyższe opady notowano we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, od 120 do ponad 200 mm, co stanowiło od 200 do ponad 300% normy. W północno-zachodnich rejonach kraju wyniosły one od 90 do 120 mm, tj. od 100 do 120% normy wieloletniej.
W pierwszej dekadzie września na przeważającym obszarze kraju notowano opady poniżej 5 mm. W drugiej dekadzie oscylowały one w różnych rejonach Polski od 15 do 75 mm, a w trzeciej od 5 do 50 mm.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)