StoryEditor

Susza widziana okiem satelity

Od 2007 r. oficjalny krajowy monitoring suszy rolniczej prowadzi IUNG – PIB w Puławach. Zakres i skalę tego zjawiska można też ustalić na podstawie obrazów satelitarnego wskaźnika suszy DISS prezentowanych przez Centrum Teledetekcji IGiK w Warszawie.
03.08.2021., 11:08h
W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający ich kondycję za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest z kolei funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient). Wskaźnik suszy DISS jest generowany od końca marca w przedziale 8. dni w sezonie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wartości wskaźnika są podzielone na 5 zakresów, reprezentujących poszczególne poziomy uwilgotnienia.
Zgodnie z ostatnim raportem, obejmującym okres 20-27 lipca br., mimo niedawnych, lokalnych intensywnych opadów deszczu, susza rolnicza obecnie występuje w dużym zakresie w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim (patrz mapa i skala zjawiska). W wielu rejonach kraju miejscami ma ona znamiona suszy ekstremalnej (kolor czerwony). Procentowo susza obejmuje obecnie ok. 40% powierzchni Polski, a pozostałe ok. 60% charakteryzuje się uwilgotnieniem gleby przeciętnym do dobrego (kolory jasno- i ciemnozielony).
Według wskaźnika DISS, w tegorocznym sezonie wegetacyjnym, najgorszy okres pod względem niedoboru wody w glebie dla roślin wystąpił w terminie od 18. czerwca do 3. lipca br. Wówczas większa część terytorium kraju nosiła znamiona suszy ekstremalnej.
Dane z tej metody monitorowania suszy rolniczej mają tylko charakter poglądowy, nie są natomiast podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań administracyjno-urzędniczych.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 19:43