StoryEditor

V Forum Rolników i Agrobiznesu: Sesja Uprawa i Technika I

„Skutki zwiększenia bioróżnorodności w uprawie – modele dla opłacalnej produkcji roślinnej” - o tym dyskutujemy dziś podczas Sesji Uprawa i Technika I na V Forum Rolników i Agrobiznesu!
23.11.2020., 15:11h

Dyskusja na temat kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej w najbliższych tygodniach musi nabrać tempa. Kraje członkowskie Unii Europejskiej – w tym Polska – muszą odpowiedzieć na pytanie: jaki model rolnictwa chcą wspierać, jak przygotować krajowe plany strategiczne, by spełnić unijne wymagania zdefiniowane jeszcze bardzo oględnie w strategii „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodność”.

Wraz z politykami oraz ekspertami, w poszczególnych panelach chcemy podyskutować o szansach i zagrożeniach wynikających z nowych, jeszcze bardziej „zielonych” pomysłów na WPR i europejski model rolnictwa.


SESJA UPRAWA I TECHNIKA I - szczegółowy program i prelegenci

Skutki zwiększenia bioróżnorodności w uprawie – modele dla opłacalnej produkcji roślinnej

  • Rozszerzony płodozmian w różnych warunkach glebowych i pod presją zmian klimatycznych, szanse i zagrożenia – dr Hansgeorg Schönberger, N.U. Agrar
  • Dopasowanie nowych odmian rzepaku do zmiennych warunków pogodowo-agrotechnicznych, w tym dawek azotu – Artur Kozera, Rapool Polska
  • Efektywna ochrona fungicydowa zbóż w zmiennych warunkach klimatycznych ostatnich lat – dr Witold Łykowski, BASF
  • Uprawy rolne – ochrona ubezpieczeniowa od nieprzewidzianych ryzyk pogodowych – Krzysztof Mrówka, Concordia Ubezpieczenia Grupa Generali
  • Systemy uprawy gleby sprzyjające utrzymaniu żyzności i pojemności wodnej gleby jako fundament plonu – Marek Krysztoforski, CDR w Radomiu– Po wprowadzeniu kombajnów, zaobserwowano zubożenie płodozmianu, zmalała liczba uprawianych roślin. Zwiększyło to problemy agrotechniczne, np. wzrosła presja chorób i szkodników, co z kolei wymaga zwiększenia zużycia ś.o.r. w uprawach polowych – powiedział prof. Hansgeorg Schönberger. Ekspert wskazał też konieczność wprowadzania na pola tzw. łąk kwiatowych, co poprawia bioróżnorodność, a zwłaszcza obecność owadów zapylających. Można je wysiewać np. w ścieżkach technologicznych czy na klinach lub zakolach kwater.

– Na polach dominują obecnie płodozmiany ozime, z dużym udziałem zbóż – ponad 70% – dodał wykładowca. Zmiany w płodozmianach powinny m.in. uwzględnić uprawę roślin dostosowanych do zmian klimatu, np. lepiej znoszących okresowe susze. Dla zjawiska występującego wiosną są to np. kukurydza, soja, słonecznik, a przy suszy letniej: jęczmień ozimy, wczesne odmiany pszenicy ozimej, słonecznik, kukurydza odmiany typu "dent" oraz soja.

Z kolei przedstawiciel firmy Rapool wskazał kierunki prac hodowli nowych odmian rzepaku. – Hodowcy firmy Rapool poszukują obecnie odmian o wyższej zawartości tłuszczu w nasionach, o podwyższonej odporności na choroby, na przykład wirusa żółtaczki rzepy jako skutek większej presji mszyc, dopasowanych do rejonu uprawy oraz o podwyższonej zimotrwałości – wyliczał dr Artur Kozera. Pokazał też wyniki badań nad wielkością dawek azotu dla plonowania rzepaku.
– Optymalne dla opłacalności produkcji są dawki na poziomie 120–180 kg/ha N. Składnik ten musi bowiem bezpośrednio przełożyć się na lepsze plony  – dodał przedstawiciel firmy.

– Problemem w uprawach zbóż jest natomiast rosnąca presja chorób – stwierdził na forum dr Witold Łykowski z firmy BASF. Należy do nich np. septorioza paskowana liści. Groźna jest też ciągle wysoka, ale o malejącym trendzie, szkodliwość mączniaka prawdziwego. Przy zwalczaniu tych chorób ważne jest uwzględnienie przebiegu pogody, w tym rozkładu opadów czy temperatury. Dostosowując zabiegi do sytuacji na polu, można ochronić plon średnio rzędu 13 dt/ha. BASF oferuje do zwalczania szerokiego zakresu chorób, zwłaszcza septoriozy paskowanej liści, np. środek Revysol – nowy triazol.

Przedstawiciel Concordii, firmy prowadzącej ubezpieczenia rolnicze, podkreślił w swojej prezentacji obejmowanie ubezpieczeniami nie tylko pojedyncze szkodliwe zjawiska pogodowe. – Należą do nich m.in. gradobicie, deszcze nawalne, przymrozek wiosenny oraz zjawiska losowe – pożary. Dla tych ostatnich warto zwrócić uwagę, czy jest zapis o niezależności przyczyny jego powstania – powiedział Krzysztof Mrówka, dyrektor biura ubezpieczeń rolnych w firmie Concordia.

Na sesji uprawowej omawiano też rolę utrzymania żyzności gleby. – Tu decydującą rolę odgrywa próchnica, która ma bardzo duże zdolności sorpcyjne wody i składników pokarmowych – mówił Marek Krzysztoforski, doradca agrotechniczny CDR. Ważną rolę w poprawie jakości gleby ma np. przyorywanie resztek pożniwnych. W tym procesie dobrze w płodozmianie sprawdzają się rośliny o dużym udziale masy organicznej, np. rzepak, kukurydza ziarnowa czy poplony na przyoranie. – Korzystnym dla jej przemian w glebie jest stosowanie nawozów wapniowych – wskazał prelegent.

Szczegółowe relacje z V Forum Rolników i Agrobiznesu już niebawem na naszym portalu i na łamach top agrar Polska.

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 11:03