StoryEditor

Więcej środków ochrony roślin – nowy projekt w ministerstwie

Dzięki przepisom, które zostały zawarte, w przygotowanym przez ministerstwo rolnictwa w projekcie rozporządzenia „w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin”, rolnicy będą mieli dostęp do większej ilości środków ochrony roślin przeciwko organizmom szkodliwym rzadko występującym w uprawach.
20.06.2023., 12:06h
Nowela dotycząca wykazu zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin to następstwo wykonania przepisów Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia do obrotu ś.o.r. Zawiera ona przepisy, które dotyczą wykorzystania, a także zezwoleń na te zastosowania.

Co to znaczy zastosowanie małoobszarowe?

Zastosowanie małoobszarowe to inaczej zastosowanie środków ochrony roślin na uprawach, które nie są z perspektywy przemysłu ochrony roślin opłacalne, ale są ważne dla producentów rolnych. Dotyczą one upraw specjalistycznych:
  • owoców i warzyw,
  • roślin ozdobnych,
  • szkółek roślin przeznaczonych do sadzenia,
  • roślin aromatycznych.

Dotyczą także organizmów szkodliwych, które w Polsce nie występują powszechnie w uprawach. Taka niedostateczna ochrona upraw małoobszarowych, zagrażać może zrównoważonej produkcji roślin spożywczych i użytkowych o wysokiej jakości i wartości. Brak ochrony może mieć także negatywne przełożenie na zdrowie ludzi i środowisko (ewentualne stosowanie środków ochrony roślin niezgodne z prawem).


Czytaj także: Zgnilizna twardzikowa w słoneczniku. Kiedy i czym zwalczać?


Do projektowanej nowelizacji dołączono załącznik z wykazem roślin, które są powszechnie uprawiane w Polsce, a także listę organizmów dla nich szkodliwych, ale nie występujących powszechnie. Takie agrofagi, które pojawiają się sporadycznie, powodują ogromne straty w uprawy, a z uwagi na brak cykliczności lub powszechności występowania tych szkodników przedsiębiorstwa z branży chemicznej nie są zainteresowane staraniem się o wydanie zezwolenia na wprowadzenie takiego środka do obrotu z przeznaczeniem w tym zakresie. Dzięki zmianom w przepisach zostanie stworzona możliwość dla rolników do uzyskania szerszej gamy środków ochrony roślin. Posiadacze zezwoleń natomiast będą mieli możliwość skorzystania z uproszczonego trybu uzyskania zezwolenia na wprowadzenia środka ochrony roślin do obrotu z zastosowaniem małoobszarowym.

Rdza żółta została usunięta

W załączniku do projektowanej nowelizacji rozporządzenia, w porównaniu do tego obowiązującego dodano:
  • uprawę buraka cukrowego w relacji ze skośnikiem buraczakiem oraz cykadą trzcinową.
  • usunięto uprawę pszenżyta w relacji z rdzą żółtą – decyzja poparta tym, że organizm ten występuje już powszechnie.

wk
fot: envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 09:41