StoryEditor

Wyższe kary za nieprawidłowe stosowanie nawozów naturalnych

Łódzka Izba Rolnicza alarmuje: będą podwyżki kar za naruszenie przepisów dotyczących zanieczyszczenia wód azotanami. Nowe stawki zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Samorząd rolniczy protestuje.  
16.11.2021., 10:11h

Obwieszczenie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" zostało podpisane 6 października, a zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 r. 

Nowe stawki kar

Minister Adamczyk, działając na podstawie ustawy Prawo wodne, ustalił następującą wysokość maksymalnych stawek opłaty:

  • 2192,40 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanej dalej "ustawą", lub z planem nawożenia azotem;

  • 3288,61 zł za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy;

  • 548,10 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy albo za jej brak;

  • 548,10 zł za brak planu nawożenia azotem.

Protest samorządu

Bronisław Węglewski prezes Łódzkiej Izby Rolniczej skierował do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza pismo w sprawie podjęcia działań mających na celu niepodnoszenie stawki kar dla rolników za naruszenie.

Zasady stosowania nawozów naturalnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" określa m.in:

  • rolnicze wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem;

  • wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych;

  • dozwolone okresy nawożenia;

  • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami dawki i sposoby nawożenia azotem;

  • sposób dokumentowania realizacji programu nawożenia.

wk 

fot. archiwum


 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 23:19