Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będą dopłaty do zakupu nawozów?

Obrazek

Senat jest za zwiększeniem wydatków na rolnictwo w tegorocznym budżecie o kwotę 640 mln zł. Pieniądze mają pójść na dopłaty do nawozów oraz fundusz rekompensat dla rolników poszkodowanych bankrutujące punkty skupu.

wk19 stycznia 2022, 16:00

Senat podczas rozpatrywania przesłanej z Sejmu ustawy budżetowej wprowadził do jej tekstu 65 poprawek, w tym dwie bardzo istotne dla rolników.  Poprawka nr 17 tworzy rezerwę celową „Dopłaty dla rolników na zakup nawozów”, z kwotą dotacji i subwencji 140 mln zł, kosztem zmniejszenia o tę kwotę rezerwy celowej "Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych".

Z kolei poprawka nr 33 tworzy rezerwę celową „Fundusz rekompensat dla rolników, którzy ponieśli stratę w wyniku upadłości podmiotu skupującego”, z kwotą dotacji i subwencji 500 mln zł, kosztem zwiększenia o tę kwotę dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług.

Teraz poprawkami zajmie się ponownie Sejm, który ostatecznie zdecyduje o wysokości tegorocznych wydatków na rolnictwo.

Rekordowy budżet 2022?

W ustawie budżetowej na 2022 r. zaplanowano wydatki na rolnictwo w wysokości 6,6 mld zł. Zostaną one uzupełnione o wydatki w budżetach wojewodów na kwotę 2,1 mld oraz w rezerwach celowych 7,5 mld zł. Do tego dochodzą fundusze z UE w kwocie 24,9 mld zł. Na pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego z Banku Gospodarstwa Krajowego przewidziano kwotę 185 mln zł. Dotacja na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyniesie ponad 19 mld zł. Wraz z dotacjami z Unii Europejskiej będzie to więc kwota 60,6 mld zł.

Na co więcej?

Na co będzie więcej w tym roku? Ministerstwo rolnictwo przewiduje następujący wzrost wydatków:

•          na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt o 845 mln zł, 

•          na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt o 188 mln zł,

•          na dopłaty do paliwa rolniczego o 160 mln zł,

•          na dotacje do KRUS o 258 mln zł,

•          z budżetu UE o 3 mld 423 mln zł ,

 wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy