Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Będzie protest przeciwko budowie linii wysokiego napięcia

Obrazek

Stowarzyszenie Ochrony Ziemi i Sadów poinformowało, że w czwartek (31 sierpnia br.) od godziny 10:00 na pasach dla pieszych na trasie DK 10 w miejscowości Pobórka Wielka (gmina Białośliwie) rozpocznie się pikieta protestacyjna przeciwko łamaniu praw i wolności mieszkańców oraz właścicieli gruntów na trasie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina.

Aleksandra Galus29 sierpnia 2017, 11:10
Protest ma dotyczyć obecnego wariantu jej przebiegu, przeciwko brakowi dialogu władz publicznych ze społecznościami lokalnymi w sprawach dotyczących ich życia, zdrowia i mienia, a także przeciwko niemożności realnego współdecydowania przez mieszkańców i właścicieli gruntów o kształcie i realizacji inwestycji celu publicznego. Protestujący są przeciwni budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina w obecnym wariancie jej przebiegu.

– Mając na uwadze obecne i przyszłe wspólne dobro Państwa Polskiego pragniemy podkreślić, że nie jesteśmy przeciwni realizacji inwestycji celu publicznego, jednak żądamy, aby polityka rozwoju państwa i regionu prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zasadami współżycia i sprawiedliwości społecznej – Jak mówią organizatorzy wydarzenia.    oprac. ag
 
Fot. rpo.gov.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)