StoryEditor

Co nowa koalicja szykuje dla rolników? Kto zostanie ministrem rolnictwa?

W poniedziałek w samo południe rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji, na którym premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję swojego rządu. Posiedzenie otworzy Marszałek Senior Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To politycy tej partii obejmą w nowym rządzie tekę ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jakie cele stawia sobie zawiązana właśnie nowa rządząca koalicja?
13.11.2023., 15:20h

W piątek liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (PSL i Polski 2050) i Lewicy parafowali umowę koalicyjną.

- Jesteśmy gotowi od dziś do wzięcia odpowiedzialności za naszą Ojczyznę. Szybko i zgodnie zakończyliśmy pracę nad tym ważnym i zobowiązującym nas dokumentem. Udowodniliśmy, że dla Polski pomimo różnic można pracować spokojnie i w harmonii - mówił podczas uroczystości Donald Tusk, który typowany jest na nowego premiera.

Kandydatem Koalicji na Pierwszego Wicepremiera Rządu RP jest Pan Władysław Kosiniak-Kamysz zaś Pan Krzysztof Gawkowski kandydatem na Wicepremiera Rządu RP.

Co nowa koalicja szykuje dla rolników?

W pierwszej części umowy znalazły się 24 punkty ustaleń programowych, których wspólną realizację deklarują koalicjanci.

- Strony Koalicji będą współpracować na rzecz zabezpieczenia interesu polskich rolników. Agresja Rosji na Ukrainę doprowadziła do powstania negatywnych zjawisk na rynkach rolnych. Niekontrolowany napływ produktów na nasz rynek spowodował wielomilionowe straty polskich producentów. Dlatego będziemy podejmować działania na rzecz polskich rolników m.in. poprzez budowę nowej infrastruktury logistycznej - takiej jak port zbożowy i nowe powierzchnie magazynowe. Będziemy wspierać polską produkcję np. wprowadzając obowiązek flagowania produktów oraz aktywnie pilnować interesów tego kluczowego sektora na arenie międzynarodowej. Koalicja opowiada się za rozwojem polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego, jako kluczowego dla bezpieczeństwa żywnościowego i pełniącego ważną funkcję społeczną, gospodarczą i środowiskową – czytamy w umowie podpisanej przez Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołownię, Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia.

Propozycje dla rolnictwa

Co jeszcze zamierzają koalicjanci? W dalszej części umowy możemy dowiedzieć się, że rząd KO-Trzeciej Drogi i Lewicy będzie dążył do:

 • stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych,
 • zwiększenia opłacalności produkcji poprzez rozwój potencjału eksportowego i unormowanie relacji z krajami trzecimi,
 • uproszczenie procedur administracyjnych.

W umowie koalicyjnej znalazła się także zapowiedź zachowania równowagi w odpowiednim rozwoju produkcji roślinnej i bezpośrednio powiązanej z nią produkcji zwierzęcej oraz działania zmierzające do poprawy dobrostanu zwierząt.

I wreszcie kolejne zapowiedzi dotyczą:  

 • wspierania wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich do produkcji czystej i taniej energii,
 • wprowadzenia maksymalnie 30-dniowego terminu płatności przez markety i przedsiębiorstwa skupowe dla wytwórców żywności oraz zapewnienie jego egzekwowania
 • stworzenie funduszu stabilizacyjnego w celu ograniczenia strat wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników.

Co poza rolnictwem?

W umowie koalicyjnej znalazły się także m.in. następujące zadania jakie zamierza realizować rząd Donalda Tuska:

 • umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej,
 • przywrócenie praworządności,
 • podwyżki dla nauczycieli pracowników służby publicznej, w tym administracji, sądów i prokuratury,
 • poprawa jakości i dostępności systemu ochrony zdrowia, podniesienie nakładów na ochronę zdrowia, zniesienie limitów na leczenie przez NFZ,
 • zwiększenie wydatków budżetowych na edukację,
 • unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w sprawie aborcji,
 •  współpraca na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ograniczenia ich wpływu na życie mieszkańców Polski,
 • odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz przeznaczenie całość wpływów z systemu handlu emisjami ETS na inwestycje w transformację energetyczną,
 • poprawy poziomu ochrony polskich lasów, rzek i powietrza,
 • powrót przewidywalności w systemie podatkowym, poprzez ustabilizowanie prawa i przywrócenie dialogu z organizacjami reprezentującymi pracodawców i związkami zawodowymi,
 • przywrócenie transparentności finansów Państwa oraz zapewnienia nad nimi demokratycznej kontroli,
 • przywrócenie korzystnych warunków do rozwoju działalności gospodarczej,
 • odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze,
 • odpolitycznienie i przywrócenie autonomii uczelni oraz wyższy poziom ich finansowania,
 • naprawa i odpolitycznienie mediów publicznych,
 • odpolitycznienie służb mundurowych i służb specjalnych oraz wprowadzenie czytelnych reguł państwowej kontroli nad nimi, likwidacja Centralne Biura Antykorupcyjnego,
 • kompleksowe rozwiązania w zakresie polityki społecznej,
 • zwiększenie dostępności mieszkań,
 • zapewnienie efektywnego i dostępnego transportu publicznego,
 • decentralizacja państwa.

Kto będzie ministrem rolnictwa?

Wprawdzie przedstawiciele nowej koalicji zdecydowanie odmawiają podawania konkretnych kandydatur na fotele ministerialne, ale wiadomo, że w tekę ministra rolnictwa i rozwoju wsi obejmie polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tym kontekście mówi się o następujących kandydatach:

 • Stefan Krajewski,
 • Zbigniew Ziejewski,
 • Mirosław Maliszewski,
 • Czesław Siekierski.

Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego planują także objąć resorty: obrony, infrastruktury oraz rozwoju.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 13:12