StoryEditor

Copa-Cogeca dyskutuje o dobrostanie z KE i EFSĄ. Gdzie pojawia się spór?

W Unii Europejskiej trwa przegląd przepisów dobrostanu zwierząt. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przygotowuje dla Komisji Europejskiej ekspertyzy naukowe, które pokazują kierunek niezbędnych zmian. Copa-Cogeca popiera zmiany, ale uważa, że przy projektowaniu zmian należy brać pod uwagę także kwestie ekonomiczne i społeczne. O co toczy się największy spór?  
01.08.2023., 14:08h

W czerwcu odbyło się spotkanie Platformy ds. Dobrostanu Zwierząt przy Komisji Europejskiej (EU Animal Welfare Platform) a w ostatnim dniu Prezydencji szwedzkiej zorganizowano konferencję pt: „Dobrostan zwierząt dla zrównoważoności i konkurencyjności” w ramach której odbyła się debata na temat: „Czy stać nas na to, aby nie podnosić poziomu dobrostanu zwierząt?”. W obu spotkaniach wziął udział Adam Drosio, wice Przewodniczący Grupy Roboczej „Zdrowie i Dobrostan Zwierząt” Copa Cogeca, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Hodowcy są otwarci na zmiany, ale …

Organizacje skupione w ramach Copa-Cogeca podkreślają, że hodowcy zwierząt są otwarci na wdrażanie podwyższonych standardów dobrostanu zwierząt, ale przy ich wprowadzaniu trzeba brać pod uwagę, że proces transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego modelu produkcji zwierzęcej powinien uwzględniać specyfikę produkcji, struktury gospodarstw oraz uwarunkowania siedliskowe, a ponadto musi opierać się na trzech filarach: środowiskowym, społecznym oraz ekonomicznym. Ponadto proces ten należy dostosować do ram czasowych rentowności procesów inwestycyjnych oraz zasobów śro...

Pozostało 85% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 17:24