Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Coraz mniej gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie

Obrazek
Gwałtownie spada liczba gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną Z ostatnich danych wynika, że przez ostatnie kilka lat ubyło ich o prawie 120 tys. W tym samym czasie pogłowie świń spadło o ponad 3,3 mln. sztuk. Resort rolnictwa odrzuca zarzuty, że to efekt braku polityki rolnej. Ale przyznaje, że unijne przepisy nie pozwalają bezpośrednio pomóc hodowcom trzody chlewnej. 
wk23 sierpnia 2020, 17:08
Sprawą wielkości pogłowie bydła, kur i świń zainteresował się poseł Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który w pytaniach zadanych resortowi rolnictwa o wielkość pogłowia w latach 2015-2019 stwierdził: „Niestety od kilku lat obserwujemy wygaszanie rodzimej produkcji i powolne zanikanie gospodarstw rodzinnych. Taki stan rzeczy jest efektem nieudolnej polityki rolnej rządu PiS, a właściwie jej braku. Wszystkie szumne zapowiedzi pozostają tylko pustymi słowami – polska wieś, jej mieszkańcy i przemysł rolno-spożywczy zostały pozostawione samym sobie”. 

W odpowiedzi MRiRW przytoczyło następujące statystyki. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pochodzących z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, na 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanych było:
468 781 stad bydła
238 373 stad świń. 
Pogłowie tych zwierząt wynosiło odpowiednio: 
6 428 065 szt. bydła 
14 533 952 szt. świń. 
Z kolei na dzień 31 grudnia 2019 r. zarejestrowanych było: 
355 809 stad bydła
119 784 stad świń
A pogłowie tych zwierząt wynosiło odpowiednio: 
6 385 580 szt. bydła 
11 202 222 szt. świń. 

- Jednocześnie chciałbym podkreślić, że nie zgadzam się ze stwierdzeniem Pana Posła, że nieudolna polityka rolna powoduje wygaszanie rodzimej produkcji rolnej i powolne zanikanie gospodarstw rodzinnych – napisał w odpowiedzi wiceminister Szymon Giżyński. 
Następnie wiceminister Giżyński wyjaśnił, że problematyka rolnictwa i obszarów wiejskich znajduje odzwierciedlenie w najważniejszym dokumencie strategicznym rządu jakim jest „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” (z perspektywą do 2030 r.). A dokument ten określa cele jakie powinny zostać zrealizowane do roku 2020 oraz w perspektywie do roku 2030, a także wskazuje sposób ich osiągnięcia. - Celem tej strategii jest rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego – pisze Giżyński. 

Wiceminister przypomina także, że od 2015 roku wdrażany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który jest skierowany do: rolników, przedsiębiorców rolnych, grup i organizacji producenckich, przetwórców artykułów rolno - spożywczych. Wsparcie z PROW 2014-2020 ma na celu rozwój i wzmacnianie konkurencyjności gospodarstw rolnych i ma się przyczyniać do zwiększania jakości, poziomu produkcji oraz wartości dodanej produkcji rolnej. Łącznie ze środków PROW 2014-2020, do 12 lipca 2020 r., wypłacono wsparcie w wysokości przeszło 28 mld zł. Środki te trafiły do przeszło 1,1 mln beneficjentów. 

Wsparcie dla hodowli


Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju zapewnia, że sytuacja w obszarze produkcji bydła i świń w sposób szczególny jest uwzględniona przy projektowaniu różnego rodzaju instrumentów wsparcia w ramach I i II filaru WPR. Za przykład może posłużyć działanie Dobrostan zwierząt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które zostało wdrożone w roku 2020. Do tej pory rolnicy złożyli już 44 tys. wniosków. 

Jednocześnie rolnicy utrzymujący bydło mogą korzystać ze wsparcia bezpośredniego (I filar WPR) w formie płatności do bydła oraz płatności do krów, które stosowane są w ramach tzw. dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją. Obie te płatności mają charakter powszechny, są skierowane do wszystkich hodowców w całym kraju i do wszystkich ras bydła. Wsparcie to zostało ukierunkowane na tę grupę gospodarstw, w których sytuacja dochodowa jest najtrudniejsza i gdzie utrzymuje się tendencja spadkowa w produkcji. 
- Należy jednocześnie podkreślić, że przepisy UE nie przewidują możliwości uruchomienia wsparcia bezpośredniego dedykowanego do sektora świń i drobiu – podsumował wiceminister Szymon Giżyński. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)