Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czas na rolnictwo regeneracyjne czyli węglowe

Obrazek

Gleba jest jednym z największych potencjalnych magazynów gazów cieplarnianych, które musimy usunąć z atmosfery jeżeli chcemy spowolnić postępowanie zmian klimatycznych. To jedno z głównych przesłań internetowej konferencji promującej rolnictwo regeneracyjne w Polsce zorganizowanej przez EIT Food

Jan Beba18 grudnia 2020, 23:45

Minimalizacja orki, która uwalnia olbrzymie ilości dwutlenku węgla i tlenków azotu do atmosfery, stosowanie nawozów zielonych i zimowej okrywy gleby, wprowadzenie roślin białkowych, a nawet agroleśnictwo należą do najczęściej wymienianych praktyk rolnictwa regeneracyjnego zwanego też węglowym. Celem jest zgromadzenie w glebie jak największej ilości materii organicznej i wychwytywanie CO2 z atmosfery co korzystnie wpływa na klimat.

Dług węglowy

Rolnictwo węglowe jest tematem, który będzie zyskiwał na znaczeniu zarówno na poziomie indywidualnego gospodarstwa rolnego, dla którego gleba i jej zdrowie są podstawą biznesu. Gleba, w której poziom węgla organicznego wzrasta z roku na roku jest bardziej odporna na coraz częstsze drastyczne wydarzenia pogodowe. Z kolei z punktu widzenia gospodarki istotne są postępujące zmiany klimatyczne, co związane jest z emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery, a także istnieniem tak zwanego "długu węglowego", czyli gazami cieplarnianymi, które zostały wyemitowane do atmosfery od początku rewolucji przemysłowej. Dług węglowy sprawia, że zaprzestanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery nie będzie wystarczające, aby wyhamować zmiany klimatu. Potrzebne będzie osiągnięcie negatywnych emisji, czyli redukcja poziomu gazów cieplarnianych w atmosferze. Tu właśnie zmiana praktyk rolniczych z konwencjonalnych na regeneracyjne pozwala rolnikom stać się kluczową częścią rozwiązania problemu zmian klimatycznych

Dopłaty do węgla w glebie

System praktyk, które oprócz produkcji rolnej umożliwiają akumulację węgla w glebie i poprawę bioróżnorodności na coraz większą skalę stosują farmerzy w Australii czy USA. Dodatkową motywacją są dopłaty. Jak dowiadujemy się z materiałów EIT Food, za każdą dodatkową tonę CO2 zmagazynowanego glebie amerykański rolnik otrzymuje 15 dolarów. Firma Indigo szacuje, że w ciągu 10 lat hektar gruntu może zmagazynować do 7,5 t CO2. Kolejna firma z USA, Nori, oferuje system płatności węglowych dla rolników, a kupującymi kredyty węglowe są osoby indywidualne, lub przedsiębiorstwa, które chcą osiągnąć neutralność emisyjną. Nori - podobnie jak Indigo Ag - oferuje 15 USD za każdą dodatkową tonę dwutlenku węgla zmagazynowanego przez rolnika w jego glebie.

Podobną strategię przyjął rząd Australii za pośrednictwem Funduszu Rozwiązań Klimatycznych, który oferuje rolnikom możliwość otrzymania dodatkowego źródła dochodu w postaci płatności za redukcję emisji z rolnictwa. Na płatności węglowe w Australii kwalifikuje się: zwiększanie poziomu węgla organicznego w glebie, zalesienie, pozwalanie na odrost naturalnych zadrzewień, redukcja metanu w produkcji zwierzęcej oraz zmniejszanie emisji tlenów azotu w produkcji bawełny.

Jak zmierzyć emisję?

W tym roku firma Bayer ogłosiła, że będzie współtworzyła rynek rolnictwa węglowego. Obecnie firma jest zaangażowana w dwa projekty pilotażowe w Brazylii i Stanach Zjednoczonych, które realizowane są na powierzchni 200 tys. ha., a celem jest zachęcanie rolników do stosowania poplonów, systemu uprawy bezpośredniej oraz strip-till, a przez to zwiększanie poziomów magazynowania dwutlenku węgla w glebie. Korzystanie z programu możliwe jest tylko za pośrednictwem platformy zarządzania gospodarstwem rolnym Climate FieldView.

EIT_Food_emission

Co ważne, dla rolników na całym świecie dostępne jest bezpłatne narzędzie do mierzenia poziomu emisji gazów cieplarnianych na poziomie gospodarstwa rolnego: the Cool Farm Tool, gdzie rolnik wypełnia formularz dotyczący sposobu uprawy gleby, prowadzonych upraw, poziomów nawożenia oraz stosowanych środków ochrony roślin. Narzędzie natychmiast podaje poziom emisji generowany przez gospodarstwo rolne.

Rolnictwo węglowe w Europie

Pierwsze przykłady wdrożenia strategii rolnictwa regeneracyjnego płyną do nas z Belgii i północnej Francji. Lokalny doradca agrotechniczny z Belgii - Soil Capital - we współpracy z the Cool Farm Tool stworzył program płatności środowiskowych dla rolników. Na początku pięcioletniego programu firma oblicza bazowy poziom emisji gazów cieplarnianych z gospodarstwa. W kolejnych latach rolnicy niezależnie podejmują decyzje o zmianie ich praktyk rolniczych na takie, które zwiększają magazynowanie CO2 w ich glebie. Taką praktyką jest, na przykład, zasianie poplonu na jesień przed zasianiem buraków cukrowych. Każda dodatkowa tona dwutlenku węgla zmagazynowana przez rolnika sprzedawana jest za 27,5 euro.

Prawdopodobnym jest, iż Unia Europejska w niedalekiej przyszłości zacznie regulować branżę rolniczą pod względem emisyjnym. Oznaczać to może, że każde gospodarstwo rolne otrzyma dozwolony maksymalny poziom emisji, którego przekroczenie będzie równać się z koniecznością płatności za emisję. Jednocześnie gospodarstwa, które będą emitowały mniej gazów cieplarnianych niż poziom emisji przyznany przez regulatora będą mogły sprzedać niewykorzystany poziom emisji. Warto podkreślić, że już teraz Unia Europejska reguluje w ten sposób branżę energetyczną, przemysłową oraz transport lotniczy przez unijny system handlu uprawnieniami do emisji.

systemy_agroleśne_iung_puławy

Francuskie ministerstwo rolnictwa promuje inicjatywę, której celem jest zachęcenie rolników do zwiększania poziomu organicznego węgla w glebie o 0,4% rocznie. Właśnie taki poziom dodatkowego magazynowania CO2 jest wstanie pochłonąć dług węglowy z atmosfery jednocześnie przygotowując rolników na zmiany regulacyjne, które nadchodzą. Godnym uwagi jest, że do inicjatywy dołączyły rolnicze departamenty Niemiec oraz Hiszpanii.

Także w Finlandii w 2018 roku zawiązała się organizacja pod nazwą Akcja Węglowa. Jej celem jest rozwój rolnictwa węglowego w Finlandii, a obecnie prowadzi zaawansowane pomiary poziomów magazynowania dwutlenku węgla w 100 gospodarstwach, a kolejne 500 wyraziło chęć dołączenia do programu. Finowie obecnie pracują nad stworzeniem mechanizmu płatności dla rolników za dodatkowo zmagazynowany dwutlenek węgla.

Unia Europejska ogłosiła, iż chce osiągnąć neutralność emisyjną do 2050, w efekcie każdy z krajów członkowskich będzie musiał osiągnąć neutralność emisyjną na poziomie kraju. Pierwsze deklaracje z rolniczej branży wysłały międzynarodowe koncerny, jak:

 • Danone (jeden z największych przetwórców mleka na świecie), który ogłosił, że będzie neutralny emisyjnie do roku 2050,
 • Valio (spółdzielnia mleczarska z Finlandii) chce osiągnąć neutralność emisyjną do 2035 roku,
 • Danish Crown (jeden z największych przetwórców wieprzowiny na świecie) ogłosił, że chce osiągnąć neutralność emisyjną do roku 2050.

Czy płatności węglowe skutecznie zachęcą rolników do przejścia na rolnictwo regeneracyjne? Jaką strategię odradzania gleb rolniczych przyjmie Unia Europejska? Między innymi o tym dyskutowano w trakcie internetowej konferencji promującej rolnictwo regeneracyjne w Polsce zorganizowanej przez EIT Food, jednostkę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) odpowiedzialną za stymulowanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Internetowa konferencja odbyła się 26 listopada gromadząc ponad 120 rolników i doradców.

oprac. na podstawie: European Carbon FarmingPicture of the author
Autor Artykułu:Jan Beba
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)