Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy będzie pomoc dla rolników z upadłej spółdzielni ROTR Rypin?

Czy ministerstwo rolnictwa pomoże rolnikom z upadłej spółdzielni ROTR w Rypinie tak jak pomogło Bielmlekowi? Konkretnej odpowiedzi nie ma. Trwają analizy, sprawa jest delikatna a do tego dochodzi kwestia kończących się na ten cel pieniędzy budżetowych.  

wk17 września 2021, 13:42
Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu opozycja zwróciła się do rządu z wnioskiem o przeanalizowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR oraz zainicjowanie procesów zmian legislacyjnych, aby wszyscy rolnicy mogli czuć się równo traktowani przez obowiązujące prawo.

- Na podstawie tego rozporządzenia o pomoc mogą ubiegać się tylko rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za mleko dostarczone do wybranej spółdzielni. Moim zdaniem taka sytuacja w nieuzasadniony sposób dyskryminuje np. dostawców ROTR Rypin. Spółdzielnia ta ogłosiła upadłość w 2018 r., nie zapłaciła rolnikom za surowiec dostarczany przez 3 miesiące. Aktualnie według informacji od syndyka, nieuregulowana kwota to 20 629 942 zł na rzecz 751 rolników. Sytuacja ta do dnia dzisiejszego ma ogromny wpływ na bilans ekonomiczny gospodarstw rolnych, a w wielu przypadkach spowodowała zaprzestanie produkcji mleka przez rolników, którzy zmuszeni byli do sprzedaży krów mlecznych w celu uregulowania należności za dostarczane pasze i środki do produkcji rolnej – mówił w Sejmie poseł Zbigniew Ziejewski z Koalicji Polskiej, który podkreślił, że rozporządzenie dotyczy tylko sytuacji upadłości spółdzielni w latach 2019–2020, ale nie dotyczy już roku 2018 kiedy kłopoty miała spółdzielnia w Rypinie i jej dostawcy.

Pomoc tylko dla wybranych?


W odpowiedzi wiceminister rolnictwa przyznał, że wspomniane rozporządzenie dotyczy rolników, którzy zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości wobec podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy producentom mleka do wysokości, z tytułu utraconego dochodu przy sprzedaży mleka i niezapłaconych faktur rachunków lub innych dowodów potwierdzających dokonanie sprzedaży. Pomoc ta udzielana jest w formie pomocy de minimis.

Wnioski w trakcie weryfikacji


Producenci mleka mogli składać takie wnioski o pomoc do 15 sierpnia. Na udzielenie powyższej pomocy przeznaczone zostały środki w wysokości 10 mln zł. Zgodnie z danymi ARiMR, producenci mleka złożyli 786 wniosków o przedmiotową pomoc. Obecnie trwa ich weryfikacja. Na 14 września zweryfikowanych zostało 755 wniosków na łączną kwotę ponad 7 mln zł. Pozostałe wnioski są w trakcie uzupełnień przez producentów rolnych ze względu na konieczność skompletowania wymaganych dokumentów, które potwierdzają utracony dochód w latach 2019 r. i 2020 r. Wnioski zostały złożone głownie przez rolników - dostawców spółdzielni „Bielmlek” i spółdzielni Ozorków

Ograniczenia budżetowe


- Rzeczywiście to rozporządzenie nie obejmuje sytuacji, w której znaleźli się rolnicy dostarczający mleko, a którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone mleko w związku z upadłością spółdzielni mleczarskiej w Rypinie, ponieważ stało się to w 2018 r. – tłumaczył posłom wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

Przedstawiciel MRiRW poinformował, że w budżecie państwa zarezerwowano na taką pomoc kwotę 10 mln zł i te pieniądze powoli się kończą. - Będziemy analizować sytuację spółdzielni mleczarskiej w Rypinie, ale musimy tę sytuację przeanalizować głębiej. Chodzi o to, że jeśli byśmy uwzględnili rok 2018, to za chwilkę mogą się pojawić postulaty dotyczące lat 2017, 2016 – mówił wiceminister R. Bartosik, który dodał, że sprawa jest delikatna i trzeba ją uregulować systemowo. wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)