StoryEditor

Dopłaty na rozwój usług rolniczych i leśnych: nabór wniosków potrwa do 21 października 2022 r.

Do 21 października 2022 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój usług rolniczych i leśnych. Projekt jest realizowany w ramach PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że dotychczas złożone wnioski opiewają na łączną kwotę ok. 114 mln zł.
26.08.2022., 10:08h

Pieniądze na rozwój usług - na które usługi zostaną wypłacone pieniądze?

W tegorocznym naborze poszerzono zakres usług, które zostaną objęte wsparciem. Fundusze przeznaczone na realizację poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" ARiMR wypłaci osobom chcącym pełnić następujące usługi:

  • leśne;
  • związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;
  • związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczeń lub utrzymania urządzeń wodnych;
  • związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Jeśli usługi są związane z rolnictwem i leśnictwem, to przed dniem złożenia wniosków powinny być świadczone przez 24 miesiące. Warunek ten nie dotyczy pozostałych usług.

Gdzie można składać wnioski o dopłaty na rozwój usług?

ARiMR proponuje cztery możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie na rozwój usług:

  • osobiście,
  • przez upoważnioną osobę,
  • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Od czego zależy podział dofinansowania?

Maksymalna kwota, którą może otrzymać jeden beneficjent, wynosi 500 tys. zł. Wysokość wypłaconej sumy jest uzależniona od rodzaju świadczonych usług, ponieważ:

  • 50% refundacji udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów  dotyczy inwestycji w rozwój usług związanych z rolnictwem lub leśnictwem oraz przedsięwzięć dotyczących mycia i dezynfekcji,
  • 65% dopłat zostanie wypłacone w przypadku, gdy działalność związana jest z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Nabór wniosków przez ARiMR rozpoczął się 7 lipca 2022 r., od tego czasu 257 beneficjentów złożyło wnioski, które składają się na kwotę 114 mln zł. Najwięcej zainteresowanych dofinansowaniem odnotowano w województwach:

oprac. jcz

źródło: gov.pl

Justyna Czupryniak
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 15:57