Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Rozwój usług rolniczych i leśnych - wydłużony termin naboru wniosków

Obrazek

Choć miał zakończyć się już 19 sierpnia, wydłużony został do 21 października tego roku. Mowa o terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych. Maksymalna kwota wsparcia, o jaką można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Karol Pomeranek31 lipca 2022, 04:10

To nic innego jak pomoc udzielana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. W naborze, którego termin został właśnie przedłużony, pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich, z tego rodzaju dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

– Warto jednak podkreślić, że wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych – podaje ARiMR.

– Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów używanych w produkcji rolniczej lub wykorzystania technologii cyfrowych. W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ile środków można uzyskać?

Jak wylicza Agencja, maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się w tym przypadku ubiegać, wynosi 500 tys. zł. Na jednego beneficjenta. Refundacji zaś podlega (standardowo) do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. W przypadku jednak działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych, wzrasta ona do 65 proc.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ 

Tu złożysz dokumenty:

  • Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Lista TUTAJ 
  • Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.
  • Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP TUTAJ 

Fot. Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy