Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ruszył nabór na restrukturyzację małych gospodarstw!

Obrazek

Do 29 czerwca br. odziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o pomoc z działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Grzegorz Ignaczewski3 czerwca 2019, 19:34

Do wzięcia jest premia, której wysokość to 60 tys. zł. I w tym zakresie nic się nie zmienia. Zmieniają się natomiast kryteria dostępu do tej pomocy. Oto najważniejsze ze zmian:

1. podniesienie progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa z 10 do 13 tys. euro. To bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej że jednocześnie ujednolicono wymagania w „Modernizacji gospodarstw”, gdzie o pomoc będą mogły ubiegać się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 13 tys. euro.

2. wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu, czy wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych. Kryterium to będzie weryfikowane za pomocą jednej z dwóch poniższych metod:

    •    metody dochodowej, przy której dochody z rolnictwa nie mogą stanowić mniej niż 25% wszystkich dochodów wnioskodawcy, przy czym dochody z działalności rolniczej będą ustalane na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych i wartości przeciętnego dochodu z hektara przeliczeniowego ustalanego przez GUS,
    •    metody przychodowej, przy której przychody z rolnictwa nie mogą stanowić mniej niż 25% wszystkich przychodów wnioskodawcy i tu również nie będą brane faktyczne przychody z produkcji rolnej a przychód będzie ustalony na podstawie wielkości ekonomicznej gospodarstwa przeliczonej na złotówki.


3. obniżenie z 70 do 50% wymaganego udziału gruntów własnych rolnika, oddanych w użytkowanie wieczyste lub dzierżawionych przez rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego w powierzchni gospodarstwa uwzględnianej przy obliczaniu wielkości ekonomicznej – dotyczy roku docelowego.

4. zniesienie obowiązku podlegania przez wnioskodawcę ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku.


Więcej zaświadczeń

Ponieważ wprowadzone ma być kryterium dochodowe lub przychodowe przy weryfikacji zarobkowego celu prowadzenia gospodarstwa, do wniosku konieczne będzie dołączenie dodatkowych zaświadczeń potwierdzających uzyskane dochody i przychody. I tak do wniosku trzeba będzie dołączyć:

    •    zaświadczenie z urzędu gminy o ilości hektarów przeliczeniowych,
    •    zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej lub braku takich dochodów (za rok poprzedzający złożenie wniosku),
    •    zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach innych niż z rolnictwa lub o braku takich dochodów (za rok poprzedzający złożenie wniosku),
    •    dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych przychodów innych niż z rolnictwa (pozarolnicza działalność gospodarcza, umowa o prace itp.), albo zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku takich przychodów.Więcej pieniędzy na RMG

Większość tych zmian ma ułatwić dostęp do pomocy szerszej grupie odbiorców. Szczególnie zniesienie obowiązku podlegania ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie przed złożeniem wniosku to wyraźny ukłon w stronę dwuzawodowców. Teraz nie rezygnując z pracy na etacie czy prowadzenie firmy będą mogli sięgnąć po premię na restrukturyzacje małego gospodarstwa. W zapowiadanym naborze trzeba więc spodziewać się dużego zainteresowania i dużej ilości złożonych wniosków. Choć już teraz wiadomo, że planowane jest przesuniecie dodatkowych 100 mln euro na premie dla małych gospodarstw, a docelowo planowane jest przyznanie tej pomocy aż 55 700 gospodarstwom. giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)