StoryEditor

Egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt przez internet?

Egzaminy dla osób kończących szkolenie z czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt będą się mogły odbywać przez Internet. To kolejna zmiana przepisów spowodowana epidemią koronawirusa.
24.04.2020., 16:04h
Ministerstwo rolnictwa przesłało właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie  powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt. Obecnie szkolenie takie jest organizowane przez podmiot upoważniony przez powiatowego lekarza weterynarii, natomiast powiatowy lekarz weterynarii powołuje komisję egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin końcowy w formie testu pisemnego.

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich ze względu na pandemię koronawirusa SARS-COV-2  oraz zapewnienia ciągłości zdobywania uprawnień w zakresie transportu zwierząt, konieczne jest dopuszczenie przeprowadzania egzaminu końcowego w formie innej niż pisemna. Dlatego w projektowanym rozporządzeniu proponuje się umożliwienie przeprowadzenia takich egzaminów również w formie testu przeprowadzonego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

- Wykorzystanie tej metody zapewni z jednej strony sprawdzenie poziomu wiedzy kandydatów, a także zapewni pełną identyfikowalność osób przystępujących do egzaminu – na...
Pozostało 40% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 00:59