StoryEditor

Odszkodowania dla producentów ze stref: na jakie wsparcie mogą liczyć?

Do tej pory hodowcom drobiu nieobjętych grypą ptaków ze stref zagrożonych i zapowietrzonych nie przysługiwało odszkodowanie. Czy to ma szansę się zmienić?
16.04.2024., 15:38h

Odszkodowania dla gospodarstw ze stref

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego w sprawie odszkodowań dla producentów drobiu z tytułu nałożenia strefy zapowietrzonej i zagrożonej. Zgodnie z obowiązującymi obecne przepisami, na odszkodowanie mogą liczyć jedynie producenci, u których wystąpiło ognisko HPAI – ale odszkodowania nie dostaną ci, których objęto strefą zagrożoną lub zapowietrzoną, ale których gospodarstwa pozostają wolne od grypy ptaków. Jak zaznaczają Izby, odszkodowanie można było dostać tylko po złożeniu wniosku do KOWR, ale zdaniem KRIR mechanizm wsparcia powinien zostać wpisany na stałe do przepisów o zwalczaniu grypy ptaków.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Jak informuje w imieniu resortu Waldemar Guba, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, w przepisach przewiduje się odszkodowania z budżetu państwa za zwierzęta gospodarskie (w tym drób) zabite lub poddane ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Odszkodowanie przysługuje też za zniszczone produkty pochodzenia zwierzęcego, pasze i sprzęt, które nie mogły być poddane odkażaniu.

Decyzję o przyznaniu odszkodowania podejmuje powiatowy lekarz weterynarii, który ustala, czy istnieją przesłanki do odmowy wypłaty.

Brak odszkodowania w strefie

W przepisach nie ma przewidzianej takiej rekompensaty dla gospodarstw położonych w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

Kwestie natury ekonomicznej, związanej z rentownością gospodarstw utrzymujących zwierzęta, pozostają poza zakresem regulacji bezpośrednio związanych z ochroną zdrowia zwierząt – informuje Waldemar Guba w piśmie skierowanym do KRIR.

Przedstawiciel resortu rolnictwa informuje, że w prawodawstwie unijnym przewidziano, że Komisja Europejska może przyjmować akty wykonawcze przyjmujące nadzwyczajne środki wsparcia rynku dotkniętego ograniczeniami ze względu na choroby zwierząt. Możliwa jest też pomoc „w przypadku poważnych zakłóceń na rynku bezpośrednio związanych z utratą zaufania konsumentów spowodowaną zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub zdrowia roślin oraz ryzykiem chorób”.  

Pomoc na podstawie prawa unijnego

Państwa członkowskie mogą składać wnioski o nadzwyczajną pomoc dla hodowców i aktualnie, jak informuje Waldemar Guba, w resorcie trwają prace nad wnioskiem do Komisji Europejskiej w związku z wystąpieniem grypy ptaków w latach 2021-2023 na terenie Polski. Projekt opiera się na doświadczeniach zebranych podczas prac nad poprzednim wnioskiem, co według przedstawiciela resortu wpłynie na sprawne opracowanie kolejnego wniosku i realizację nowego mechanizmu wsparcia dla hodowców.

al na podst. KRIR

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. maj 2024 06:17