StoryEditor

#forumTopAgrar: Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolnych

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele zmian w sektorze rolnym. Część z nich miała bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, zauważa Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.
21.11.2017., 10:11h
Na rynkach globalnych mamy do czynienia z dużą podażą surowców rolnych. Pojawiły się też takie zmienne, jak: embargo, ASF, grypa ptaków, niekorzystne zjawiska atmosferyczne czy zmiany prawne w kraju. W rezultacie ceny skupu większości produktów rolnych utrzymywały się na historycznie niskich poziomach. Co więcej, dla części producentów przełożyło się to na niższą rentowność. Ostatnie dwa lata przyniosły wiele zmian w sektorze rolnym. Część z nich miała bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, zauważa Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

Zrozumieć sytuację

Kluczem do właściwego podejścia jest zrozumienie bieżącej sytuacji. Rynek rolny charakteryzuje się dużą zmiennością, wynikającą z czynników klimatycznych i rynkowych oraz wahaniami rentowności.

Po okresie dobrej koniunktury i nasilonych inwestycji, spowodowanych dostępnością programów unijnych oraz konkurencyjnością cenową kredytów preferencyjnych, od połowy 2015 r. obserwujemy z jednej strony ograniczenie inwestycji wśród rolników, ale z drugiej częściej niż jeszcze kilka lat temu pojawiają się gospodarstwa rolne z problemami płynnościowymi. Dlatego warto podkreślić, jak ważna jest właściwa obsługa i edukacja klientów w zakresie właściwej struktury finansowania, obejmującej zarówno dopasowanie odpowiedniego do potrzeb produktu (zwłaszcza pod kątem okresu kredytowania i harmonogramu spłat), jak również właściwe zarządzanie płynnością finansową i zabezpieczenie gospodarstwa rolnego w maksymalny sposób przed działaniem czynników zewnętrznych.Jednym z rozwiązań są transakcje zabezpieczające przed spadkiem lub wzrostem rynkowych cen danego towaru – tzw. commodities. Istotą transakcji jest zobowiązanie się strony (bank – klient) od dnia rozpoczęcia transakcji do dnia jej zakończenia do dokonania rozliczenia płatności. Rozliczenie następuje poprzez zapłatę lub otrzymanie określonej kwoty. Coraz bardziej popularny wśród gospodarstw rolnych jest factoring – usługa będąca połączeniem finansowania wierzytelności krótkoterminowych i usług związanych z zarządzaniem portfelem wierzytelności. Wyróżniamy cztery podstawowe elementy w ramach usług factoringowych: finansowanie, administrowanie i rozliczanie, monitorowanie oraz dochodzenie należności, przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

W czasach, gdy terminy płatności za dostarczone produkty rolne są długie, a potrzeby finansowe gospodarstw rolnych również rosną, rozwiązanie z wykorzystaniem factoringu jest optymalne.

Cash management

Kolejnym rozwiązaniem, które poprawia bezpieczeństwo zarządzania gospodarstwem jest Cash Management. To bardzo szerokie pojęcie  i obejmuje: system bankowości internetowej, aplikacje, system SmartData – zarządzanie transakcjami kartowymi, automatyczne depozyty O/N, płatności masowe oraz płatności wysokokwotowe (SORBNET).

Kiedy myślimy o bezpiecznym zarządzaniu gospodarstwem rolnym,  nie wolno zapomnieć o ubezpieczeniach. Należy pamiętać, że z godnie z prawem polskim w rolnictwie obowiązkowe są trzy rodzaje ubezpieczeń : 
  • OC rolnika;
  • budynków gospodarskich;
  • upraw.

O ile dwa pierwsze wśród rolników są bardzo popularne i blisko 100% z nich korzysta z tego typu ubezpieczenia, o tyle ubezpieczenia upraw to już tylko około 35%. Zważywszy na występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ostatnich latach – od wymrożeń po ulewy i w konsekwencji podtopienia, wykorzystanie tej formy ochrony gospodarstw powinno ulec zwiększeniu.

Opr. pł
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 18:13