StoryEditor

Gdzie ustawić stóg? Odległości od budynków, dróg i lasu [RADY STRAŻAKÓW]

Trwają żniwa, a straż pożarna apeluje o prawidłowe ustawienie stogów, stert i brogów. Dobrze, gdy zwieziona słoma czy siano są pod ręką, a jednocześnie spełnione są przepisy. Jak bezpiecznie to zrobić?
11.07.2023., 11:07h

Gdzie zrobić stóg, stertę czy bróg? 

Strażacy radzą, aby przy ustawianiu stogów, stert i brogów zachować co najmniej te odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów:
  • palnych — 30 m,
  • niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym — 20 m; 
 • od dróg publicznych i torów kolejowych — 30 m;
 • od dróg wewnętrznych i od granicy działki — 10 m; 
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia — 30 m; 
 • od lasów i terenów zalesionych — 100 m; 
 • między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe — 30 m.

Dodatkowo wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych. 

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę. 

Przypominamy! Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!

gdzie ustawic stog sterte brog ppoz
Gdzie bezpiecznie zrobić stóg?

Jak bezpiecznie zebrać i transportować słomę i siano?

Wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku mówią, że podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

 • stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;
 • stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony;
 • minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;
 • ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;
 • zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier; 
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu; 
 • przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych; 
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru. 

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione. 

Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie przekracza powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5 000 m3.

Akcja: uWAŻNI w żniwa

Choć w kraju przybywa dróg dobrej jakości, a odnowiony park maszynowy w pełni nadaje się do ruchu, to niestety nie brakuje drogowych tragedii z udziałem ciągników i maszyn rolniczych. Ważny jest szacunek i wzajemne zrozumienie uczestników ruchu, a przede wszystkim zdrowy rozsądek. Czytaj więcej tutaj!

akcja uważni w żniwa

jb
fot. poglądowe OSP Brzeziny

Jan Beba
Autor Artykułu:Jan Bebaredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie techniki rolniczej.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 19:37