StoryEditor

Główny Inspektor Weterynarii i Inspektor Sanitarny będą współpracować

Główny Inspektor Weterynarii i Inspektor Sanitarny podpisali porozumienie o współpracy. Nadzór, obrót, import, eksport, zwalczanie chorób zakaźnych... 
18.10.2018., 11:10h
16 października 2018 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia ramowego zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej. 

Podpisanie porozumienia nastąpiło w obecności Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. 
Porozumienie przewiduje zacieśnienie współpracy organów obydwu Inspekcji na wszystkich szczeblach ich struktury organizacyjnej. 
Porozumienie obejmuje:

  • nadzór nad produkowaną i wprowadzaną do obrotu żywnością,
  • nadzór nad eksportowaną i przywożoną na terytorium Unii Europejskiej żywnością
  • kontrola i zwalczanie chorób odzwierzęcych, 
  • nadzór nad paszami i zagospodarowaniem ubocznych produktów zwierzęcych

Podpisanie porozumienia wynika z potrzeby uaktualnienia postanowień dotychczas obowiązującego w tym zakresie porozumienia, które zostało zawarte w 2007 r.


oprac. dkol na podst. wetgiw.gov.pl
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 17:19