StoryEditor

Choroba Aujeszkyego u świń: jak będą teraz prowadzone badania?

Polska odzyskała status wolny od choroby Aujeszkyego u świń dzięki prowadzonemu zwalczaniu i monitoringu stad świń. Czy w związku z tym hodowca poniesie koszty badań i ile świń w stadzie będzie poddanych badaniom? 
07.07.2023., 15:07h

Od 5 czerwca 2023 r. Polska jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV). Pytanie, które się nasuwa - czy wpłynie to na zmiany w zakresie badań, płatności, monitoringu czy zwalczania choroby. Zapytaliśmy o to Główny Inspektorat Weterynarii. 

Jak podaje GIW badania w kierunku choroby Aujeszkyego u świń w obszarze wolnym są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. 2004 nr 282 poz. 2813 ze zm.), a dokładniej z rozporządzeniem zmieniającym ww. rozporządzenie z dnia 15 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 524).

Rozporządzenie to powołuje się z kolei na przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób.

Utrzymanie statusu kraju wolnego od choroby

Jak wyjaśnia GIW zgodnie z ww. rozporządzeniem 2020/689, w celu utrzymania statusu obszaru wolnego od zakażenia ADV należy prowadzić między innymi nadzór, który ma być przeprowadzany co roku i polegać na losowym pobieraniu próbek w celu umożliwienia co najmniej wykrycia na terenie powiatu, na poziomie ufności 95 %, zakładów (gospodarstw) zakażonych ADV przy docelowym współczynniku chorobowości wynoszącym 0,2 %.

Natomiast liczba próbek, które należy pobrać od świń utrzymywanych w pojedynczym zakładzie, musi pozwalać co najmniej na wykrycie, na poziomie ufności 95 %, seropozytywnych zwierząt przy docelowym współczynniku chorobowości wynoszącym 20 %.

Liczbę stad oraz zwierząt w tych stadach do zbadania w kierunku ADV określił PIWet-PIB w Puławach zgodnie z założonym przez Komisję Europejską współczynnikiem chorobowości.

Liczbę stad i świń do zbadania przedstawiają poniższe tabele:

Liczba stad do zbadania w powiecie

Liczba stad utrzymujących świnie
 w powiecie
Minimalna liczba stad do zbadania w powiecie w celu wykrycia chA na poziomie 0,2 % prewalencji i z 95% prawdopodobieństwem
1 - 10
10
11 - 25
25
26 - 100
100
101 - 500
476
501 - 1000
777
1000 - 1500
948
1501 - 2000
1055
2001 - 2500
1127
2501 - 3000
1179
3001 - 3500
1219
3501 - 4000
1250
4001 - 4500
1274
4501 - 5000
1295
pow.5000
 1498
 

Liczba świń do zbadania w zakładzie (gospodarstwie):

Liczba zwierząt
utrzymywanych w stadzie
Minimalna liczba
 próbek krwi do pobrania w zakładzie w celu wykrycia chA na poziomie 20% prewalencji i z  95% prawdopodobieństwem
1 - 10
3
11 - 25
6
26 - 100
12
101 - 500
13
501 - 1000
13
pow. 1000
13
 

W zakresie opłat za badania nic się nie zmieniło, gdyż w ramach monitoringu prowadzone są na koszt budżetu państwa.

oprac. dkol na podst. GIW
Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 09:43