Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Modernizacja w lutym, młody rolnik w maju. Znamy harmonogram PROW!

Wiadomo już kiedy będzie można składać wnioski na określone poddziałania w ramach PROW 2014 - 2020. Nabór na Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze D już w lutym! 

Dorota Kolasińska11 stycznia 2018, 15:01
Dzisiejsze spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaowocowało ustaleniem planu rozdysponowania środków w ramach PROW 2014-2020 i konkretnych dat naboru wniosków.  Harmonogram przedstawił Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW.
Harmonogram naboru wniosków
 • Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D - zakup maszyn i urządzeń rolniczych (luty 2018 r.)
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw - bez ASF (marzec 2018 r.)
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw - ASF (termin ogłaszany na podstawie analizy sytuacji dotyczącej występowania kolejnych ognisk choroby)
 • Premie dla młodych rolników (maj 2018 r).
 • Modernizacja gospodarstw rolnych obszar a, b i c – rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego (czerwiec 2018 r. )
 • Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (czerwiec i listopad 2018 r.)
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa (wrzesień 2018 r.)
 • Inwestycje zapobiegające zniszczenia potencjału produkcji rolnej (wrzesień 2018 r.)
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na terenach Natura 2000 (wrzesień 2018 r.)
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN (grudzień 2018 r. )
 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (30 marca- 29 kwietnia 2018 r oraz listopad 2018 r.)
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej bez ASF (listopad 2018 r.)
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ASF (listopad 2018 r.  – w zależności od wystąpienia ognisk)
Ochrona ekosystemów

Od 15 marca do 15 maja 2018 r. będzie można składać wnioski w ramach poniższych instrumentów wsparcia;

 • Inwestycje w rozwój obszarów leśnych (kolejny nabór również w czerwcu 2018 r)
 • Działania rolno - środowiskowo- klimatyczne
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Płatności dla ONW 
Uproszczenia

Ryszard Zarudzki wymienił szereg uproszczeń i zmian w PROW, które mają pomóc rolnikom.  – W przyznawaniu premii dla młodych rolników wydłużyliśmy okres urządzania gospodarstwa przez młodego rolnika przez dniem złożenia wniosku z 18 do 24 miesięcy - mówił wiceminister. Co jeszcze?

 • W poddziałaniu Restrukturyzacja małych gospodarstw nastąpi rozszerzenie katalogu beneficjentów o rolników i małżonków rolników ubezpieczonych w KRUS w pełnym zakresie na wniosek oraz skrócenie okresu ubezpieczenia z 24 do 2 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, a dodatkowo rezygnację z preferencji związanej z kwalifikacjami zawodowymi rolnika.
 • Na inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN zwiększono kwotę pomocy z 50 tys. na 100 tys zł ( w związku ze zmianą przepisów dot. Prawa Wodnego). 
 • Zmiany dotyczą również "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do sytemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".
– W tym przypadku obniżyliśmy wymaganą wielkość powierzchni gospodarstwa, która musi zostać osiągnięta przez osobę przejmującą grunty rolne. Wielkość ta będzie niższa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju - tłumaczył Podsekretarz Stanu. 

Obniżono również minimalną obsadę zwierząt w gospodarstwach uprawnionych do skorzystania z pomocy z 300 sztuk do 50, oraz rozszerzono zakres kosztów kwalifikowalnych o urządzenia do dezynfekcji. Dodatkowo w działaniu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" skrócono obowiązek ubezpieczenia KRUS z 24 miesięcy na 2 miesiące.  Oprócz tego resort rolnictwa w tym roku postanowił rozszerzyć zakres środków na przetwórstwo i marketing produktów rolnych (dla rozpoczynających z 300 tyś kwota wzrosła do 500 tys. zł). Dodatkową pomoc również otrzymają beneficjenci, którzy rozpoczynają dopiero rolniczy handel detaliczny.
Nabór na zakup urządzeń i maszyn rolniczych

Rolnicy, którzy w ubiegłym roku nie mogli skorzystać z dotacji w ramach poddziałania Modernizacja gospodarstw rolnych obszard D, które obejmuje  zakup maszyn i sprzętu rolniczego, bo nabór nie był prowadzony, będą mogli 
starać się o dodatkowe środki w roku bieżącym już od lutego.

W ramach przypomnienia w 2016 roku obszard D cieszył się największym zainteresowaniem, ponad 29,5 tys. rolników złożyło wnioski na kwotę 5,6 mld zł. Z czego 2,3 mld zł trafiło do rolników mimo, że budżet został w między czasie zwiększony. 

- Do rozdysponowania jest ponad 2,4 mld. zł. Szacujemy, że pieniądze te trafią do 14 tys. beneficjentów - podkreślał Ryszard Zarudzki.   dkol
Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)