StoryEditor

Ile ziemi rolnej otrzymał bezpłatnie Kościół?

  Grupa posłów klubu Lewica zwróciła się do ministra rolnictwa z pytaniami dotyczącymi „procesu bezpłatnego przekazywania gruntów rolnych osobom prawnym Kościoła katolickiego”. Ile otrzymał Kościół?
30.08.2022., 08:08h

Posłowie zwrócili uwagę, że zgodnie z przepisami z 1989 r. Kościół katolicki otrzymał możliwość nieodpłatnego nabywania gruntów znajdujących się na terenach Ziem Odzyskanych, a więc tych, które Polska otrzymała po II wojnie światowej. Już w 2013 roku państwo polskie przekazało Kościołowi na Ziemiach Odzyskanych łącznie ponad 38 tysięcy hektarów. Oznacza to, że już 10 lat temu Kościół otrzymał o 5 tysięcy hektarów więcej, niż stracił.

Posłowie Lewicy zapytali między innymi, ile dokładnie ziemi otrzymał Kościół katolicki oraz czy przewiduje się likwidację przepisów umożliwiających przekazywanie gruntów.

Ile ziemi otrzymały kościoły?

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski poinformował, że w okresie od 1992 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. na rzecz kościelnych osób prawnych przekazano nieodpłatnie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 90 378 ha, w tym 82 656 ha na rzecz Kościoła Katolickiego.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. przekazano łącznie 208 ha, w tym:

·       w 2021 roku przekazano 168 ha, z czego 86 ha na rzecz Kościoła Katolickiego,

·       w I półroczu 2022 r. przekazano 40 ha – w całości na rzecz Kościoła Katolickiego.

Kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie

Jednocześnie zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centralę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 31 marca 2022 r. do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 407 wystąpień kościelnych osób prawnych zainteresowanych nieodpłatnym przekazaniem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na ich rzecz.

- Z uwagi na fakt, że znaczna część wniosków nie zawiera informacji co do oznaczenia nieruchomości oraz powierzchni, a stanowi jedynie informację o zainteresowaniu przejęciem gruntów, brak jest możliwości określenia powierzchni, której dotyczą te wystąpienia. W tym miejscu należy podkreślić, że nie są to wnioski inicjujące postępowanie w przedmiocie przekazania nieruchomości, gdyż takie żądania powinny być składane do wojewody – napisał wiceminister R. Romanowski.

Jednocześnie resort rolnictwa poinformował, że nie prowadzi prac nad zmianą tych przepisów gdyż są one w kompetencjach ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji.

Będą zmiany?

Tymczasem posłowie Lewicy już w zeszłym roku złożyli projekt ustawy, który zakładała wstrzymanie przekazywania ziemi dla Kościoła Katolickiego w ramach rekompensaty za grunty utracone po II Wojnie Światowej. Szacowano, że wartość przekazanych w ten sposób gruntów to ok. 3,5 mld zł, a Kościół otrzymanymi gruntami spekuluje na rynku. Ustawa nie została skierowana do prac parlamentarnych.

wk
Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 06:27