StoryEditor

Jak wesprzeć eksport polskiej żywności?

- Przegląd świadectw weterynaryjnych, zwiększenie obsady radców rolnych i wyjazdy ministra z przedstawicielami biznesu do krajów, do których chcemy eksportować to główne zadania, jakie należy podjąć, by wesprzeć eksport polskiej żywności – powiedziała nam Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, odnosząc się do wczorajszej konferencji dotyczącej wsparcia poszczególnych branż rolno-spożywczych w ekspansji na rynki zagraniczne. Oceniła, że spotkanie było potrzebne i owocne.
10.02.2021., 13:02h
Wczoraj późnym popołudniem w resorcie rolnictwa odbyła się konferencja na temat wsparcia eksportu produktów rolno-spożywczych, w szczególności na rynki pozaeuropejskie.

Poza ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą obecni byli wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, kierownictwo inspekcji weterynaryjnej, fitosanitarnej i KOWR-u oraz przedstawiciele branżowych związków sektora rolno-spożywczego, m.in. Polskiej Izby Mleka.

Rozmowy dotyczyły problemów, na jakie napotykają polscy eksporterzy i działań, jakie powinna podjąć rządowa administracja, by wesprzeć eksport naszej żywności.

W ocenie ministra Pudy rynki pozaunijne nadal stanowią duży potencjał i przestrzeń do dalszego rozwoju. 

– Dlatego też cały czas podejmowane są działania, w celu dalszego ułatwiania dostępu towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich i wzmacniania obecności polskiej żywności na rynkach całego świata – powiedział szef resortu rolnictwa. W tym kontekście minister podkreślił też starania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz PIORiN na rzecz eliminacji barier w dostępie do rynków.

Z kolei wiceminister Paweł Jabłoński zachęcił przedsiębiorców do zgłaszania do polskich placówek zagranicznych i administracji w kraju, informacji o problemach w dostępie do rynku. Umożliwi to podjęcie skoordynowanych działań i pozwoli na szybsze rozwiązywanie utrudnień.

Co należy zmienić?

Obecni na spotkaniu przedstawiciele związków i organizacji branżowych wskazali główne problemy, jakie napotykają w eksporcie do krajów trzecich, w tym podejmując próby wejścia na nowe rynki. 

Zaznaczyli, że potrzebują większego wsparcia dla swoich działań, w tym na poziomie politycznym. Podkreślili, że dla efektu synergii konieczne jest połączenie sił poprzez poszczególne branże, tak, by wzmocnić efektywność i widoczność podejmowanych inicjatyw. 

- Było to pierwsze takie spotkanie, gdzie organizacje branżowe mogły się spotkać z ministerstwem rolnictwa i spaw zagranicznych, by porozmawiać o wsparciu eksportu polskiej żywności. A wsparcia dyplomacji handlowej bardzo potrzebujemy – wyjaśniła w rozmowie z nami Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, która wzięła udział w konferencji.

Podczas spotkania w resorcie zaznaczyła, że w pierwszej kolejności Polska powinna dokonać przeglądu świadectw weterynaryjnych, by sprawdzić, z którymi krajami pozaunijnymi występują problemy handlowe. 

- Ponadto należałoby zorganizować wyjazdy ministra rolnictwa z przedstawicielami biznesu do krajów, które są dla nas istotne z punktu otwarcia rynku, tak jak robił to swego czasu komisarz Hogan. Takie spotkania mają duże przełożenie na biznes. Dla wielu krajów rządowe uwierzytelnienie biznesu jest bardzo ważne – wyjaśniła nam Maliszewska.

Podkreśliła też podczas konferencji, że Polska powinna skupić się potrzebie większego otwarcia rynku w krajach, w których już jesteśmy obecni. 

- Chodzi np. o Chiny, gdzie mamy tylko jedną radcę rolną. Dlatego istotne jest, by zwiększyć obsadę radców rolnych. Intersujące są także Indie, czy z mleczarskiego punktu widzenia Afryka – mówiła.

W jej ocenie konferencja ta była bardzo potrzebna i owocna. Minister Puda zapowiedział, że spotkania te będą kontynuowane. 

Eksport nie przestraszył się pandemii


Mimo trudnej sytuacji, związanej przede wszystkim z pandemią koronawirusa, polski eksport rolno-spożywczy w okresie 11 miesięcy 2020 r. osiągnął wartość 31,3 mld EUR, czyli o około 2 mld EUR więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 7 proc.). W znacznej części był on skierowany na rynki UE, jednak odnotowano 16-procentowy wzrost w eksporcie do krajów pozaunijnych (6,2 mld EUR).
ksz, fot. MRiRW
Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 14:15