StoryEditor

Koniec koszmaru z kodami na paliwo – Sejm zmienił ustawę!

Uff – odetchnąć mogą wszyscy rolnicy, którzy mieli problemy w urzędach gmin z rozliczeniem faktur za zakupiony olej napędowy z powodu uwzględnionego na niej kodu wykluczonego przez obowiązujące od 1 stycznia br. przepisy. Dziś sejm znowelizował tę ustawę i wszystkie faktury będą mogły być rozliczone.
22.02.2019., 10:02h
Pisałem o tym problemie dużo gdy tylko się pojawił na początku lutego. To wtedy rolnicy zaczęli składać w urzędach gmin wnioski o zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo na cele rolnicze, a urzędnicy po ich weryfikacji (od ręki w urzędzie lub po kilku dniach roboczych) informowali wnioskodawców, że faktury za paliwo z datą styczniową, zawierające kod wykluczony przez nowe przepisy nie mogą zostać uwzględnione. Powstało ogromne zamieszanie i mnóstwo pytań spływało do nas zarówno ze strony rolników, jak i pracowników urzędów miast i gmin.

Dopiero wtedy posłowie zorientowali się jaki „prezent” sprawili rolnikom uchwalając w 2018 roku nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Bardzo szybko de Sejmu wpłynął poselski projekt kolejnej nowelizacji tej ustawy, który przeszedł błyskawiczną ścieżkę legislacyjną. Projekt dotyczył umożliwienia uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku poprzez dodanie do katalogu oleju napędowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 20 11.

Jak napisano w jego uzasadnieniu: „Przewidziane rozwiązanie jest korzystne dla producentów rolnych, przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania zwrotu części podatku akcyzowego zakupionego i wykorzystanego do produkcji rolnej od wszystkich rodzajów oleju napędowego oferowanego na rynku mieszczącego się w kodach określonych w obecnie obowiązującej ustawie”.

Lepiej późno niż wcale – posłowie ugasili pożar, który sami wywołali, ponieważ nikt nie wyłapał tego błędu przy nowelizacji tych przepisów w 2018 roku. To po ich stronie leży praca nad projektami ustaw. Sprawa załatwiona, ale niesmak pozostał. Teraz - zgodnie z zapisami tej nowelizacji – rolnicy mają wydłużony termin składania wniosków o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze do 31 marca br. A wszystkie złożone przez nich faktury VAT na zakup oleju napędowego na cele rolnicze mają zostać uwzględnione, bez względu na wypisany na nich kod.

Przypomnę, że od 2019 roku zmieniła się wysokość zwrotu akcyzy za zakupione paliwo na cele rolnicze.  Po pierwsze – zmieniają się limity pomocy – na szczęście na korzyść rolników. Podstawowy limit to 100 litrów ON/ha rocznie (było 86 l/ha) – do takiej ilości zakupionego oleju napędowego będzie przysługiwał zwrot akcyzy. Oczywiście, aby zwrot utrzymać, trzeba mieć  faktury za zakup takiej ilości paliwa.

Zupełną nowością jest wprowadzenie dodatkowego limitu zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Od nowego roku przysługuje im dodatkowy limit ustalony jako 30l/DJP bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2019 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2018 roku). Tutaj też obowiązuje zasada, że zwrot przysługuje do paliwa faktycznie zakupionego – na podstawie przedłożonych z wnioskiem faktur.

Hodowcy bydła muszą jednak pamiętać, że do wniosku o zwrot akcyzy trzeba dołączyć zaświadczenie od kierownika biura powiatowego ARiMR, potwierdzające liczbę sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim (do pierwszego wniosku w danym roku).

Podobnie jak w roku 2018, stawkę zwrotu akcyzy ustalono na 1 zł/litr ON. Tak więc w 2019 roku na każdy hektar użytków rolnych będzie przysługiwało maksymalnie 100 zł zwrotu akcyzy, a dodatkowo hodowcy bydła będą mogli otrzymać do 30 zł na każdą DJP utrzymywanego bydła. 

Fot. Sejm/Rafał Zambrzycki

CZYTAJ TAKŻE:  Sprawdź kody na fakturze za paliwo – możesz nie dostać zwrotu akcyzy!


Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 18:22