StoryEditor

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich - "Zioła dla zdrowia"

Lubelski Uniwersytet Medyczny wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju wsi zorganizowali wyjątkowy konkurs dla kół gospodyń wiejskich „Zioła dla zdrowia”. Jak i kiedy można się zgłaszać? Jakie są przewidywane nagrody?
Zuzanna Ćwiklińska
11.11.2023., 10:00h

Zioła dla zdrowia – kto może zabrać udział w konkursie?

Konkurs pod nazwą "Zioła dla zdrowia" dedykowany jest m.in. kołom gospodyń wiejskich. Wziąć udział mogą także stowarzyszenia, które skupiają osoby z terenów wiejskich, jeśli ich celem działania jest:

  • promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji;
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej;
  • upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.

image
Wszystko z dyni: wizyta w Dyniowym Zakątku na dolnośląskiej wsi

Do kiedy można zgłaszać udział w konkursie?

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie zielarskim, najpierw musisz zgłosić swoje uczestnictwo. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 30 września 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

Warunkiem udziału w konkursie, który każdy potencjalny uczestnik musi spełnić, jest posiadanie osobowości prawnej i własnego rachunku bankowego zarejestrowanego na dany podmiot.

Nowoczesne zielarstwo i ziołolecznictwo

Cele konkursu są dwa. Pierwszy skupia się na promowaniu wiedzy z zakresu nowoczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich, a także na kultywacji regionalnych tradycji związanych z uprawą i wykorzystaniem ziół do celów prozdrowotnych i leczniczych. Drugi zaś na promowaniu i wspieraniu kół gospodyń wiejskich. Szczególnie stawia się nacisk na aktywizację wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Przebieg konkursu: etapy

Konkurs zielarski został podzielony na dwa etapy.

  • I etap (wojewódzki) – uczestnicy konkursu, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym powyżej terminie i spełnią formalne wymagania, przygotowują prace konkursowe zawierające opis działań związanych z promowaniem zielarstwa, metod uprawy, przetwórstwa wraz z opisem przydomowego ogródka (ze zdjęciami). Przygotowane prace konkursowe należy przesłać do Organizatora Konkursu do 20 lipca 2024 r. Do II etapu konkursu zakwalifikują się uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione.
  • II etap (ogólnopolski) – 16 laureatów konkursu (po 1 z każdego województwa), którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu ogólnopolskim (Finale), podczas którego zaprezentują zioła i surowce zielarskie zebrane w zgłoszonym do konkursu ogródku. Komisja konkursowa oceni również treść i sposób prezentacji, a także wiedzę, którą koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia zdobyły podczas przygotowań do konkursu.

Kiedy odbędzie się finał konkursu "Zioła dla zdrowia"? Nagrody: co można wygrać w konkursie? Więcej TUTAj! 

 

źrodło: Halowies

Fot: Sierszeńska

Zuzanna ĆwiklińskaZuzanna Ćwiklińska
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 22:43