StoryEditor

KOWR bezpłatnie użyczy ziemię rolną – na jakich zasadach?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie użyczenia rolnikom i byłym pracownikom PPGR nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Co to za działki i na jakich zasadach? Sprawdź!
09.05.2022., 15:05h

KOWR podał informację, że w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajdują się nierozdysponowane działki ewidencyjne o powierzchni 0,3 ha i większej. Istnieje możliwość udostępniania do korzystania w formie użyczenia, w terminie pozwalającym na rolnicze wykorzystanie w obecnym sezonie wegetacyjnym, na rzecz okolicznych rolników lub byłych pracowników PPGR.

Do oddziałów terenowych KOWR (na terenie na którym znajduje się dana działka) należy przesłać mailem zgłoszenie zainteresowania użyczeniem wybranej nieruchomości. Ich spis znajduje się TUTAJ  . Działka, która posiada status „do rozdysponowania” może być użyczona, jednak ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie KOWR.

- Obecnie KOWR dysponuje 1,2 mln ha gruntów, z czego 1 mln ha gruntów jest wydzierżawionych. Niecałe 200 tys. nie jest zagospodarowane, co nie oznacza, że całość jest do rozdysponowania. Są to działki o powierzchni głównie 0,3-0,5 ha, które były bardzo często oferowane w przetargach dzierżawnych i nie było na nie zainteresowania. Przyczyny były różne, czasami chodziło o kształt, niekiedy położenie. Zdecydowaliśmy się na taki krok, użyczając te grunty rolnikom lub byłym pracownikom PPGR-ów, po pierwsze aby utrzymać je w kulturze rolnej, po drugie na decyzję wpłynęła sytuacja za wschodnią granicą w związku z wojną w Ukrainie. Chcemy żeby zwiększyła się ilość gruntów wykorzystywanych do produkcji rolnej i produkcji żywności – mówi Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR. Jak zaznacza podstawowym warunkiem użyczenia, jest prowadzenie na tym gruncie działalności rolniczej. Umowa użyczenia jest zawierana nieodpłatnie na rok – na obecny sezon wegetacyjny.

- Jest to pierwsze takie działanie. Chcemy zwrócić uwagę rolnikom na grunty, które mamy w Zasobie, które mogą być wydzierżawiane na dłuższy okres. Jeżeli na przykład taka działka nie ma drogi dojazdowej, a dookoła niej są działki zainteresowanego użyczeniem rolnika, to on ma prawo zgłosić się do KOWR-u i w trybie bezprzetargowym uzyskać ten grunt do produkcji. Procedura rozpatrywania zgłoszeń zainteresowanych rolników ma przebiegać szybko, tak aby jeszcze w tym sezonie wegetacyjnym można było wykorzystać grunty, są to zarówno trwałe użytki zielone jak i grunty orne – podkreśla Wroński.

Na razie nie wiadomo, czy jest to jednorazowe działanie oraz czy będzie zainteresowanie rolników zawarciem takich umów użyczenia. Zweryfikujemy to późną jesienią, już po sezonie polowym.

dkol

Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 10:28