Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany, ale na pieniądze poczekamy

Obrazek

Komisja Europejska zatwierdzi polski Krajowy Plan Odbudowy. Ale wypłata miliardów euro z KPO m.in. na poprawę warunków życia na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie sektora rolno-spożywczego będzie uzależniona od realizacji tzw. kamieni milowych w dziedzinie sądownictwa i praworządności. 

wk2 czerwca 2022, 13:20

Polski Krajowy Plan Odbudowy został złożony w Brukseli 3 maja zeszłego roku, ale do dzisiaj nie został jeszcze zatwierdzony. Wszystko przez konflikt polskiego rządu z Brukselą o zasady praworządności. Ale wszystko wskazuje na to, że w końcu doszło do przełomu. Dzisiaj do Warszawy w tej sprawie przylatuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Najpierw odbędzie się spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, a potem z Prezydentem Andrzejem Dudą.

Zielone światło dla KPO

W dzisiejszym komunikacie Komisja Europejska napisała, że pozytywnie ocenia polski KPO, co jest ważnym krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek.

„Finansowanie to wesprze realizację kluczowych inwestycji i reform przedstawionych w polskim planie naprawy gospodarczej i odporności. Umożliwi Polsce wyjście silniejsze z pandemii COVID-19 i postęp w transformacji zielonej i cyfrowej” – czytamy w komunikacie.

Priorytety KPO

Komisja Europejska pozytywnie oceniła plan Polski na podstawie wcześniej określonych kryteriów. I tak środki z KPO mają być przeznaczone na realizację sześciu filarów europejskiej polityki:

 • zielona transformacja,
 • cyfrowa transformacja,
 • inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy,
 • spójność społeczna i terytorialna,
 • opieka zdrowotna,
 • polityki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży.

Założono, że 37% wydatków z KPO ma być przeznaczonych na rzecz neutralności klimatycznej, a 20% wydatków na transformację cyfrową gospodarki.

Tymczasem z oceny Komisji wynika, że ​​polski KPO przeznacza 42,7% całkowitej alokacji na działania wspierające cele klimatyczne. Dlatego Bruksela oczekuje się, że realizacja polskiego planu znacząco przyczyni się do dekarbonizacji polskiej gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym oraz poprawi niezależność energetyczną Polski. KPO przewiduje znaczne finansowanie morskich elektrowni wiatrowych, a także zmiany ram regulacyjnych ułatwiające budowę morskich i lądowych farm wiatrowych. Ponadto realizacja planu ma wspierać energooszczędną renowację budynków, modernizację transportu kolejowego i autobusowego, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz rozwój zielonych technologii wodorowych.

Komisja stwierdziła, że ​​plan Polski przeznacza 21,3% całkowitej alokacji na działania wspierające transformację cyfrową. Obejmuje to inwestycje mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu, cyfryzację usług publicznych, sprzęt IT dla szkół, umiejętności cyfrowe i bezpieczeństwo cybernetyczne.

Na co pójdą pieniądze?

Na co mogą liczyć rolnicy i mieszkańcy wsi? Rząd przewiduje, że na odbudowę przetwórstwa, rozwój sprzedaży i produkcji żywności ma być przeznczone ok. 1,2 mld euro. MRiRW planuje wydać te pieniądze m.in. na:

 • wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • wsparcie dla rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz działalność w ramach RHD i MOL,
 • wzmocnienie sieci regionalnych rynków hurtowych i centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych.

Zdecydowanie większe kwoty mają zostać przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich. W projekcie KPO przekazanym do Brukseli MRiRW jest wskazane jako koordynator lub resort współodpowiedzialny za wdrożenie następujących inwestycji:

 • Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego - inwestycja koordynowana przez MRiRW wspólnie z MEiN; cały budżet inwestycji to 420 mln euro, z czego część szacowana na 115 mln euro zostanie przeznaczona na komponent MRiRW -Budowa potencjału w sektorze żywnościowym;
 • Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich– inwestycja koordynowana wyłącznie przez MRiRW o budżecie 204 mln euro;
 • Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich – inwestycja koordynowana wyłącznie przez MRiRW o budżecie 667 mln euro;
 • E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie. Inwestycja koordynowana przez MRiRW wspólnie z KPRM; cały budżet inwestycji to 420 mln euro, z czego część szacowana na 130,71 mln euro zostanie przeznaczona na komponent MRiRW e-rolnictwo.

Warunki Brukseli

Komisja Europejska zgadza się na Krajowy Plan Odbudowy, ale jednocześnie uzależnia wypłatę pieniędzy od spełnienia tzw. kamieni milowych w obszarze sądownictwa.
„Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat” – informuje Komisja Europejska.

W praktyce oznacza to m.in. likwidację Izba Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz zaprzestanie karania sędziów za składanie tzw. pytań prejudycjalnych do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

 

– Zatwierdzenie tego planu wiąże się z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezawisłości sądownictwa, które będą musiały zostać spełnione przed dokonaniem jakiejkolwiek faktycznej płatności. Nie mogę się doczekać wdrożenia tych reform – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

wk

fot. EC/European Union 2021Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)