StoryEditor

Krajowy plan ograniczania ŚOR

Wprowadzenie zasad integrowanej produkcji przekłada się na rzadkie przypadki  przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Szczególną rolę w edukacji rolników pełni tu także Platforma Sygnalizacji Agrofagów. 
01.06.2021., 14:06h

Sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła informację na temat „Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”. 

- Kluczowym celem dla Polski w związku z realizacją pierwszego Krajowego planu działania było upowszechnienie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin. Pełne wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin, w szczególności poprzez promowanie niechemicznych metod ochrony roślin, pozwala bowiem na zmniejszenie zależności produkcji roślinnej od preparatów chemicznych – napisał resort rolnictwa w przesłanej do Sejmu informacji. 


Cel (prawie) zrealizowany 


Z danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wynika, że poszczególne wymogi integrowanej ochrony roślin stosowało od 71,8% do 95,3% profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. 
Z kolei wg. danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w okresie realizacji Krajowego planu działania poziom przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin (NDP) kształtował się średnio na poziomie 1,22%, czyli nieznacznie p...

Pozostało 67% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 03:53