Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Mieszkasz w gospodarstwie? Weź 100 tys. zł i załóż własną firmę!

Obrazek

1,98 mld zł – tyle wynosi pula środków przeznaczonych w tegorocznym naborze wniosków o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Kto i na jaką firmę może zdobyć takie wsparcie? Przeczytaj koniecznie!

Bartłomiej Czekała15 października 2018, 13:59
Mowa tu o kolejnym działaniu „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski o przyznanie takiego wsparcia przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 października do 13 listopada 2018 roku.

Kto może się starać o premię?


O wsparcie w wysokości 100 tys. zł mogą się ubiegać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  o przyznanie premii z ARiMR. Dodatkowo, osoby aplikujące o te pieniądze nie mogą być wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które posiadają i prowadzą) w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ze 100 tys. zł premii na założenie własnej firmy na wsi nie mogą skorzystać osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego lub skorzystały z następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

Jaką działalność pozarolniczą można rozpocząć?


Rolnik, jego małżonek lub domownik musi we wniosku o przyznanie dofinansowania podać informację o tym, jaką firmę chce założyć. Lista tych działalności jest bardzo długa i w całości dostępna w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Znajdują się na niej m. in. następujące działalności:

 • Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową,
 • Pozyskiwanie drewna,
 • Wydobywanie żwiru i piasku
 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja lodów, pieczywa, ciastek, makaronów, klusek i czekolady
 • wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja tkanin
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Produkcja opon i dętek
 • Produkcja zaprawy murarskiej i masy betonowej prefabrykowanej,
 • Produkcja drutu
 • Obróbka metali
 • Produkcja narzędzi,
 • Produkcja sprzętu elektrycznego,
 • Produkcja maszyn
 • Produkcja mebli
 • Produkcja mioteł, pędzli i szczotek,
 • Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń
 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Malowanie, tapetowanie i tynkowanie,
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
 • Ruchome placówki gastronomiczne
 • Działalność księgowa i rachunkowa,
 • Działalność weterynaryjna
 • Działalność turystyczna,
 • Naprawa i konserwacja komputerów

Kiedy można otrzymać pieniądze?


Po zaakceptowaniu złożonego wniosku i podpisaniu umowy wypłata I raty pomocy w wysokości 80 000 zł (80% premii) następuje w ciągu 90 dni od daty złożenia w ARiMR wniosku o płatność. Wypłata drugiej raty pomocy w wysokości 20 000 zł następuje po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność, ale nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

Warunkiem przyznania pomocy jest także stworzenie przynajmniej 1 nowego miejsca pracy.

oprac. bcz na podst. ARiMRFot. Sierszeńska
Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)