StoryEditor

Minister Kowalczyk zatwierdził nowy statut PZŁ

Statut reguluje organizację pracy i funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego, jego organów oraz członków – kół łowieckich i myśliwych. Uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów, oraz zatwierdzany przez ministra środowiska. Nadchodzi reforma PZŁ? 
28.02.2019., 10:02h
Krajowy Zjazd Delegatów uchwalił nowy statut 16 lutego 2019 r., co jest według PZŁ pierwszym etapem reformy polskiego łowiectwa. Jest to akt prawny, wynikający z Prawa łowieckiego uchwalonego w ubiegłym roku.

Statut między innymi ułatwia proces demokratyzacji PZŁ, pozwalając członkom zrzeszenia na większą niż dotąd kontrolę organów naczelnych i terenowych. Ponadto zobowiązuje myśliwych do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz prowadzenia akcji edukacyjnych i proekologicznych. 

– Zmiany w statucie PZŁ wynikały z konieczności dostosowania tego aktu do ustawy o Prawie łowieckim, którą znowelizowaliśmy w zeszłym roku. Postępujemy zgodnie z naszymi wcześniejszymi obietnicami. Zależy nam przede wszystkim na pełnej demokratyzacji i transparentności PZŁ – mówił minister Henryk Kowalczyk podczas zatwierdzania statutu PZŁ 27.02.2019 r.

W uroczystości podpisania dokumentu wzięli również udział wiceminister Małgorzata Golińska oraz Rafał Malec, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

– Tradycją polskiego łowiectwa jest zachowanie bioróżnorodności i dbanie o dziedzictwo polskiej przyrody – powiedział minister Kowalczyk, a z kolei Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska podkreślił jak ważne zadania pełni gospodarka łowiecka i leśna mająca 95- letnią historię i tradycję w ochronie środowiska i zachowaniu bioróżnorodności. 

– Tym bardziej konieczne były zmiany statutowe – mówiła Golińska. Rafał Malec podsumował, że zapisy nowego statutu wskazują, że polscy myśliwi powinni aktywnie współdziałać z ministerstwem środowiska w pracy na rzecz ochrony przyrody i wypracowywać skuteczne rozwiązania. 

Czy coś się faktycznie zmieni, przekonamy się po podsumowaniu kolejnego sezonu łowieckiego i opiniach rolników na temat szkód łowieckich. 

dkol
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 05:52