StoryEditor

Ministrowie rolnictwa UE ustalają kompromisowe kierunki reformy WPR

W Brukseli ministrowie rolnictwa UE szukali kompromisów, które mogliby zaproponować w negocjacjach na temat reformy WPR. „Super trilog” powinien przynieść szybki sukces.
25.03.2021., 18:03h

Ministrowie rolnictwa UE wykazują gotowość do kompromisu na krótko przed zaplanowanym na piątek „super trilogiem” w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Na pierwszym w tym roku bezpośrednim spotkaniu państwa członkowskie przyznały przewodniczącej Rady ds. Rolnictwa, portugalskiej minister rolnictwa, Marii do Céu Antunes, większą elastyczność w negocjacjach z Parlamentem Europejskim.

Po spotkaniu Rady Ministrów Rolnictwa, Antunes powiedziała, że czuje się wzmocniona w swoim mandacie na nadchodzące negocjacje trójstronne z PE. Parlamentarzyści ostatnio wielokrotnie podkreślali brak elastyczności państw członkowskich w negocjacjach dotyczących reformy rolnej UE.


Państwa członkowskie nalegają na elastyczność

Kompromisowe propozycje dla Parlamentu, które portugalska prezydencja Rady uzgodniła z państwami członkowskimi, zawierają głównie szczegóły techniczne dotyczące kontroli WPR. Między Radą a Parlamentem wielokrotnie dochodziło do sporów o to, jakie opcje kontroli Bruksela zachowa w przyszłości.

W swoim pierwotnym projekcie legislacyjnym Komisja Europejska przedstawiła model, który daje państwom członkowskim znacznie więcej swobody niż dotychczas.

– Oprócz niezbędnej swobody muszą istnieć również zobowiązania do zapobiegania dumpingowi standardów środowiskowych – apelowała o równowagę między kontrolą a elastycznością niemiecka minister rolnictwa, Julia Klöckner.


Komisarz ds. rolnictwa popiera Parlament

Tymczasem parlamentarzyści UE domagają się większej kontroli ze strony Brukseli. Między innymi chcą, aby unijne wsparcie otrzymywali tylko „aktywni rolnicy”, którzy spełniają definicję. Ta z kolei nie jest jeszcze dokładnie ustalona bowiem jak dotąd państwa członkowskie odrzuciły ten obowiązek.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski dał jednak ministrom rolnictwa UE do zrozumienia, że Komisja będzie nadal obstawać przy tym żądaniu, aby we wszystkich państwach członkowskich wprowadzić obowiązkową definicję aktywnego rolnika.

– Chodzi o zwiększenie sprawiedliwości płatności bezpośrednich - powiedział polski komisarz.


Państwa członkowskie potrzebują porozumienia

Państwa członkowskie są zgodne co do tego, że po trzech latach negocjacji w sprawie WPR potrzebny jest teraz konkretny rezultat tych działań.  

– Musimy teraz wejść w ostatnią fazę negocjacji. Sukces odniesiemy tylko wtedy, gdy teraz znajdziemy kompromisy – mówił minister rolnictwa Francji, Julien Denormandie.

Piątkowy „super trialog” pokaże, czy kompromisy zaproponowane przez kraje członkowskie UE zadowolą parlamentarzystów.

Konstantin Kockerols, Źródło i fot.: www.topagrar.com

Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 05:35