Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nawozy organiczne można stosować do końca listopada!

Obrazek

Teoretycznie minął już termin zakończenia stosowania nawozów azotowych na gruntach ornych. W tym roku, ze względu na suszę, mamy jednak dodatkowy czas na wykonanie nawożenia.

Grzegorz Ignaczewski29 października 2019, 11:19

Resort rolnictwa potwierdził, że stosowanie nawozów zawierających azot na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe jest możliwe do 30 listopada. W wydanym wczoraj komunikacie stwierdzono, że ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku.


Nawozy zgodnie z Programem

Przypomnijmy, że zgodnie z „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne (gnojówka i gnojowica) można na zdecydowanej większości naszego kraju stosować na gruntach ornych do 25 października, a obornik do 31 października. Natomiast na trwałych użytkach zielonych w całym kraju obowiązuje ten sam termin – nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne do 31 października, a obornik do 30 listopada.


Dwa wyjątki

Od powyższych terminów przewidziano jedynie dwa wyjątki uprawniające do zastosowania nawozów poza wyznaczonymi okresami:

  1. pierwszy z nich dotyczy rolników, którzy będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.
  2. drugi dotyczy stosowania nawozów na gruntach ornych przez rolników, którzy nie mogli dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada. I ten wyjątek ma zastosowanie właśnie w tym roku. gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)