Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Close

Advertisement

Portal partner

Nie będzie odszkodowań za szkody wyrządzone przez ptaki chronione!

09.07.2020

Print

Nie będzie odszkodowań za szkody wyrządzone przez ptaki chronione!

Advertisement

Resort środowiska odpowiedział na pytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt następujące gatunki: żuraw, łabędź niemy, łabędź czarnodzioby, łabędź krzykliwy, gęś krótkodzioba, gęś mała są objęte ścisłą ochroną gatunkową. A za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry odpowiada Skarb Państwa (odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści, a ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej, którą należy wykazać). Ministerstwo Środowiska podkreśla, że szkody powodowane przez 5 wymienionych powyżej zwierząt najczęściej są stosunkowo trwałe i nie trudno ocenić skutki i zakres wyrządzonych szkód. Jak twierdzi resort inaczej jest w przypadku ptactwa na polach uprawnych, bowiem nawet deszcz może utrudnić lub uniemożliwić jakąkolwiek ocenę. 

– W wielu wypadkach problematyczne byłoby również ustalenie gatunku odpowiedzialnego za spowodowanie szkód — głównie z uwagi na często znaczną rotację stad, a także obecność gatunków nie żerujących na zasiewach. Wymienione powyżej kwestie powodują, że oszacowanie szkody i udowodnienie, iż została ona wyrządzona przez konkretny gatunek, za którego wyrządzone szkody mogłoby ewentualnie przysługiwać odszkodowanie, byłoby niezwykle trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe – tłumaczy resort środowiska. 

Ponadto Ministerstwo Środowiska dodało, że Trybunał Konstytucyjny opowiedział się przeciwko całkowitej automatyzacji refundacji szkód, zwracając uwagę, że działania odszkodowawcze Skarbu Państwa winny być powiązane z oceną działań prewencyjnych podejmowanych przez właścicieli i posiadaczy mienia, w którym zaistniała szkoda, zaś instytucje państwa nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za szkody, nawet jeśli istnieje wola do rekompensowania właściwych szkód.

Advertisement

Resort środowiska twierdzi, że „pewną formą wsparcia dla osób ponoszących szkody w gospodarstwach rolnych w związku z bytowaniem zwierząt gatunków chronionych jest zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie, opłacie skarbowej nie podlega zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa.”  Obecnie koszt takiego zezwolenia to 82 zł… 

Ministerstwo Środowiska na koniec podkreśliło, że zagadnienie będzie nadal przedmiotem dalszych analiz i ocen. 

oprac. dkol na podst. krir.pl
Fot. pixabay

Widziałeś już nasze video "Wiktor Szmulewicz: obawiamy się, że strategie „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności” zaszkodzą rolnictwu"?

Read more in the premium version

article icon

Rynek zbóż: trudne decyzje w skupie

Read

Advertisement

b'\n'

Advertisement

More articles in this category