Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nie ukończysz szkolenia – wypadasz z listy doradców rolniczych!

Obrazek

Na bezpłatne szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, pt. „Wsparcie doradcze w zakresie Ekoschematów”, zaprasza Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Doradcy rolniczy są zobowiązani do ukończenia takich szkoleń.

Karol Pomeranek23 lipca 2022, 07:30

Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych

Jak czytamy w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Tym samym każda osoba wpisana na listę doradców rolniczych jest zobowiązana takie szkolenie ukończyć. W przeciwnym razie w myśl art. 53.3. ww. ustawy zainteresowani, którzy nie ukończą szkolenia uzupełniającego, skreślani są z listy doradców.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dwudniowe, bezpłatne szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Będą realizowane od 1 sierpnia do 25 października tego roku (pełna lista szkoleń TUTAJ). Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba osób na każdy termin szkolenia jest ograniczona. Szczegółowa instrukcja zapisów znajduje się TUTAJ. Zakres tematyczny szkolenia dostępny jest natomiast TUTAJ.

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

  • Ewa Czerwińska, Marta Kwiatkowska – tel. 48 365 69 26
  • Tomasz Gielo – tel. 48 365 69 25
  • Justyna Fila – tel. 48 365 69 27

oprac. kp na podst. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
fot. CDR w BrwinowiePicture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)