StoryEditor

Normy GAEC, dopłaty bezpośrednie i ekoschematy w 2024 roku. Ekspertka wylicza ważne dla rolników zmiany [VIDEO]

Trwa kampania przyjmowania przez ARiMR wniosków o dopłaty bezpośrednie i ekoschematy za 2024 rok. Do 12 kwietnia 125 tys. rolników złożyło wnioski przez aplikacje eWniosekPlus. To zaledwie 10% liczby wnioskodawców z 2023 roku. Ale kto jeszcze nie złożył wniosku o dopłaty powinien najpierw poznać zmiany, które zaszły w zasadach ich przyznawania. Ekspertka wskazuje te najważniejsze, które skutkują zwiększeniem lub obniżeniem płatności.
14.04.2024., 09:00h

Podczas ostatniego webinarium pt.: "Dopłaty bezpośrednie i finansowanie rolnictwa. Co czeka rolników w 2024 roku?" jednym z naszych prelegentów była Agata Stachowiak, niezależna doradczyni rolna, księgowa a także rolniczka, prowadząca wraz z mężem 100-ha gospodarstwo rolne z produkcją roślinną i zwierzęcą. 

Podczas swojego wystąpienia pt.:  "Płatności bezpośrednie, warunkowość i ekoschematy" nasza ekspertka mówiła m.in. o: najważniejszych zmianach, które zaszły w przepisach i zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich i ekoschematów w stosunku do 2023 roku.

Czym są normy GAEC?

Eksperyk aprzypomniała, że normy GAEC to inaczej zasady warunkowości. Warunkowość oparta jest na zbiorze przepisów, które muszą być przestrzegane w gospodarstwie jako:

 • podstawowe wymogi w zakresie zarządzania SMR (StatutoryManagement Requirements),
 • normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC (Good Agriculturaland EnvironmentalCondition);

image

Jak zdobyć dodatkowe finanse w gospodarstwie w 2024 roku? Są ciekawe możliwości! [VIDEO]

Wykaz wymogów SMR

 • SMR 1 Ramowa Dyrektywa Wodna–wymogi dotyczące kontroli pozwoleń
 • SMR 2 Dyrektywa Azotanowa–ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego
 • SMR 3 Ochrona dzikiego ptactwa
 • SMR 4 Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
 • SMR 5 Bezpieczeństwo żywności i pasz
 • SMR 6 Zdrowie zwierząt
 • SMR 7 Zdrowotność roślin
 • SMR 8 Zrównoważone stosowanie pestycydów
 • SMR 9 Dobrostan cieląt
 • SMR 10 Dobrostan świń
 • SMR 11 Dobrostan zwierząt hodowlanych

Wykaz norm GAEC

 • Norma GAEC 1: Utrzymywanie trwałych użytków zielonych w oparciu o stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do powierzchni użytków rolnych na poziomie krajowym
 • Norma GAEC 2: Ochrona terenów podmokłych i torfowisk
 • Norma GAEC 3: Zakaz wypalania gruntów rolnych
 • Norma GAEC 4: Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych
 • Norma GAEC 5: Zarządzanie orką w celu zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, biorąc pod uwagę nachylenie terenu
 • Norma GAEC 6: Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach
 • Norma GAEC 7: Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych
 • Norma GAEC 8: Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych
 • Norma GAEC 9: Zakaz przekształcania lub zaorywania trwałych użytków zielonych wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000

image

Jak zarobić dodatkowe pieniądze z każdego hektara dzięki certyfikatom? Ekspert pokazuje jak to zrobić! [VIDEO]

Ekoschematy obszarowe w 2024 roku

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono pięć ekoschematów obszarowych oraz ekoschemat Dobrostan zwierząt.

Ekoschematy obszarowe:

1. Obszary z roślinami miododajnymi;

2. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin;

3. Biologiczna ochrona upraw;

4. Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych;

5. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Zapowiedziano wprowadzenie w 2024 roku Ugorowania gruntów jako kolejnego ekoschematu obszarowego, ale dopóki nie zostanie to zatwierdzone odpowiednimi przepisami i nie znajdzie się w aplikacji eWniosekPlus, mówimy o tym jako o planowanym działaniu, a nie obowiązującym.

Ekosechmat "Dobrostan zwierząt"

W 2024 roku ekoschemat "Dobrostan zwierząt" będzie dostępny w następujących wariantach:

1) Dobrostan loch

2) Dobrostan tuczników

3) Dobrostan krów mlecznych

4) Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach

5) Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym

6) Dobrostan opasów

7) Dobrostan owiec

8) Dobrostan kur niosek

9) Dobrostan kurcząt brojlerów

10) Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa

11)Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach

12) Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym

13) Dobrostan kóz

Najistotniejsze zmiany w dopłatach w 2024 roku!

Agata Stachowiak podczas webinairum wskazała szereg zmian, które zaszły w tegorocznym systemie przyznawania dopłat bezpośrednich i ekoschematów. Do najwazniejszych z nich zaliczyła następujące obszary:

 • Młody rolnik: warunek posiadania przez rolnika 3 letniego stażu pracy: Od 2024 roku Młody Rolnik nie musi posiadać i dołączać do wniosku dokumentu potwierdzającego, że podlegał ubezpieczeniom społecznym w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik. ARiMR na podstawie udostępnionej bazy danych będzie sama weryfikowała tą informację.
 • Rolnicy deklarujący w 2024 roku uprawę konopi włóknistych nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych. KOWR sam będzie przekazywał informacje do ARiMR.
Pozostało 55% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 13:09