StoryEditor

Nie ukończysz szkolenia – wypadasz z listy doradców rolniczych!

Na bezpłatne szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR, pt. „Wsparcie doradcze w zakresie Ekoschematów”, zaprasza Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Doradcy rolniczy są zobowiązani do ukończenia takich szkoleń.
22.07.2022., 14:07h

Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych

Jak czytamy w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w przypadku zmiany stanu wiedzy z danego zakresu doradzania przeprowadza się szkolenie uzupełniające. Tym samym każda osoba wpisana na listę doradców rolniczych jest zobowiązana takie szkolenie ukończyć. W przeciwnym razie w myśl art. 53.3. ww. ustawy zainteresowani, którzy nie ukończą szkolenia uzupełniającego, skreślani są z listy doradców.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dwudniowe, bezpłatne szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Będą realizowane od 1 sierpnia do 25 października tego roku (pełna lista szkoleń TUTAJ). Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż liczba osób na każdy termin szkolenia jest ograniczona. Szczegółowa instrukcja zapisów znajduje się TUTAJ. Zakres tematyczny szkolenia dostępny jest natomiast TUTAJ.

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

  • Ewa Czerwińska, Marta Kwiatkowska – tel. 48 365 69 26
  • Tomasz Gielo – tel. 48 365 69 25
  • Justyna Fila – tel. 48 365 69 27

oprac. kp na podst. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
fot. CDR w Brwinowie

Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 06:43