Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nowe zasady transakcji na Giełdowym Rynku Rolnym – jakie?

Obrazek

Giełdowy Rynek Rolny czekają zmiany, które mają zwiększyć jego atrakcyjność. Od poniedziałku zaczęły działać nowe zasady zawierania transakcji. To pierwszy rezultat prac powołanej w ubiegłym roku Rady Rynku Rolnego, w skład której wchodzą rolnicy i przedstawiciele branży.

wk27 lutego 2022, 09:31

O niewielkiej liczbie transakcji zawieranych na Giełdowym Rynku Rolnym pisaliśmy w połowie lutego.

Z komunikatu prasowego Giełdy Papierów Wartościowych wynika, że jest szansa na zmianę tej sytuacji. - Rekomendowaliśmy wprowadzenie zmian, które upraszczają i ułatwiają producentom rolnym uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych. Zniesienie wadium, skrócony czas związany ze zgłoszeniem aukcji oraz skrócony czas jej rozliczenia to istotne zmiany dostosowane do rynkowych reguł funkcjonujących w handlu zbożem. Wiemy, że rynek się zmienia, więc jako rada będziemy rekomendować kolejne zmiany, aby Giełdowy Rynek Rolny i proponowane rozwiązania dotyczące transakcji były dopasowane do potrzeb, zarówno sprzedającego, jak i kupującego - mówi Krzysztof Bojar, członek Rady Rynku Rolnego, wiceprezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż.

Giełdowy Rynek Rolny obecnie oferuje obrót pszenicą, kukurydzą i żytem. Spółką odpowiedzialną za jego prowadzenie jest Towarowa Giełda Energii. W efekcie prac Rady Rynku Rolnego i przedłożonych rekomendacji zarząd spółki zdecydował o wprowadzeniu zmian w regulaminie Giełdowego Rynku Rolnego m.in. w zakresie:

·       skrócenia terminu do 3 dni na złożenie wniosku o aukcję,

·       likwidacji wadium wnoszonego przez uczestnika Systemu Magazynów Autoryzowanych

·       skrócenia czasu rozliczenia do 1 dnia po zakończeniu aukcji.

Kiedy efekty zmian?

- W krótkim czasie udało nam się wypracować satysfakcjonujące rozwiązania, co nas bardzo cieszy. Widzimy, że jest wola i przestrzeń do rozmów. Nie możemy ignorować głosu branży rolnej, ponieważ to dla niej powstał Giełdowy Rynek Rolny. Zakres zmian regulacyjnych jest duży i mamy nadzieję, że na tyle istotny, że w niedługim czasie zobaczymy efekty tych zmian w postaci większych obrotów. Pomimo tego, że Towarowa Giełda Energii posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu platform obrotu, dostrzegamy jednak różnice w porównaniu do funkcjonowania sektora energetycznego. Rynek rolny rządzi się trochę innymi prawami i dlatego zależy nam na dopasowaniu zasad do potrzeb uczestników rynku. Nie zmienia to faktu, że Giełdowy Rynek Rolny pozostaje przejrzysty i bezpieczny - powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Rada Rynku Rolnego

Grono  Rady Rynku Rolnego tworzą przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Izby Gospodarczej Handlowców Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Grupy Producenckiej Lubuszanie, Krajowego Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskiego Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego oraz Polskiego Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz przedstawiciele Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW).Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)