Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nowe zasady ubezpieczeń rolniczych już wkrótce

Obrazek

Od przyszłego roku mają wejść w życie nowe zasady ubezpieczeń upraw rolnych,  obiecuje ministerstwo rolnictwa. Opozycja przypomina, że w tym roku wydatki na ten cel powinny wynieść już ponad 1 mld 400 mln zł. Tymczasem budżet państwa dopłaci do rolniczych polis tylko 400 mln zł.  

wk9 lipca 2021, 09:31
Podczas posiedzenia Sejmu posłowie Koalicji Polskiej zadali ministerstwu rolnictwa pytania dotycząca ubezpieczenia rolników od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych. Posłanka Urszula Nowogórska przypomniała o swojej interpelacji w tej sprawie dotyczącej strat poniesionych przez rolników i sadowników w wyniku gradobicia w gminie Łukowica w powiecie limanowskim oraz na pozostałych polskich obszarach. 

Otrzymała wtedy odpowiedź, że mogą oni liczyć na preferencyjne kredyty, zwolnienia, odroczenia, jak również zwolnienia z podatku rolnego przez wójtów i burmistrzów. 
- Co się dzieje z ubezpieczeniami rolniczymi? Przecież w 2016 r. została uchwalona ustawa o ubezpieczeniach. Na mocy tej ustawy w ramach rozpisanych środków publicznych w 2021 r. miało być 1 mld 420 mln zł dopłat z budżetu państwa, a było tylko 400 mln. Na co mają liczyć ci rolnicy? Jaką mają mieć nadzieję? – pytała w Sejmie posłanka Urszula Nowogórska. 

- Jeśli zapisaliście w ustawie wydatkowanie kwot 1 mld 400 mln, a wydatkujecie tylko 400 mln, i sam akt ubezpieczenia czy sama możliwość ubezpieczenia trwa 3 minuty – powtarzam: 3 minuty – dla pewnych grup ryzyka, to jest to po prostu zwyczajny skandal - dodał poseł Jan Łopata z klubu Koalicja Polska. 

Podobny poziom ubezpieczeń gruntów do ubiegłego roku

W odpowiedzi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik przyznał, że w tym roku przeznaczono na ten cel 400 mln zł. MRiRW zawarło z siedmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat do składek ubezpieczeniowych dla umów ubezpieczenia zawartych na rok bieżący. W efekcie w sezonie wiosennym, czyli do 15 czerwca tego roku ochroną ubezpieczeniową w ramach dotowanych z budżetu państwa umów ubezpieczenia objęte zostało ponad 2,1 mln ha, a zatem było to na podobnym poziomie jak w latach 2019–2020. 

- Zakłady ubezpieczeń wskazują, że jedną z przyczyn ograniczenia ubezpieczeń, np. ubezpieczeń owoców od ryzyka gradu i ujemnych skutków przezimowania, jest wysokie ryzyko związane z tymi ubezpieczeniami wynikające ze zmian klimatu, koncentracji terytorialnej i wysokich sum ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń wskazują również, że Komisja Nadzoru Finansowego od kilku lat konsekwentnie monitoruje przestrzeganie zasady, że składki ubezpieczeniowe powinny zapewniać co najmniej wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej – tłumaczył wiceminister R. Bartosik, który podkreślił, że umowy ubezpieczenia są umowami cywilnoprawnymi a minister rolnictwa nie może ingerować w kwestie polityki sprzedażowej ubezpieczycieli. 

Jaka przyszłość ubezpieczeń dla rolników?

Przedstawiciel resortu rolnictwa poinformował także, że trwają prace nad zmianą systemu ubezpieczeń upraw rolniczych na bardziej efektywny. W grę wchodzi wprowadzenie ubezpieczeń w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. Pieniądze na ten cel znajdą się w „Planie strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027”. 

Podejmowane są działania, które mają na celu zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych na oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzanie ich listy - Budżet państwa do tej pory mógł wygenerować 400 mln zł. Staramy się o większe środki, tak aby w okresie jesiennym te ubezpieczenia były zwiększone – dodał R. Bartosik. 

Komisje pracują 


Posłowie dopytywali także o ostatnie straty jakie ponieśli rolnicy w wyniku m.in. gradobić. – Myśmy jeszcze nie powiedzieli, że nie pomożemy rolnikom. W tej chwili trwa szacowanie strat i będzie ono trwało nadal, bo te klęski wystąpiły, ale przewidujemy, że będą jeszcze miały miejsce. Bardzo często występuje gradobicie. Chcemy w ramach obowiązującego systemu zwiększyć środki w okresie jesiennym – podsumował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 
wk
fot. archiwumWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)