Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Inwestycje na OSN – jest projekt rozporządzenia

Obrazek

„Inwestycje na obszarach OSN” w ramach działania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” to nowy pomysł na pomoc dla gospodarstw położonych na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu.

Grzegorz Ignaczewski12 sierpnia 2015, 13:34

Z tego programu będzie można otrzymać wsparcie w kwocie do 50 tys. zł w formie refundacji części poniesionych kosztów inwestycyjnych. Podstawowy poziom dofinansowania wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodych rolników będzie to do 60% poniesionych kosztów.
Pomoc przeznaczona będzie dla gospodarstw, które w całości lub w części położone są na obszarze objętym OSN (jednak tylko w przypadku gdy nie były objęte tymi obszarami przed 1 maja 2012 roku). Dodatkowo wprowadzono ograniczenie stanowiące, że pomoc z tego programu będzie przeznaczona wyłącznie dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą.
Dofinansowaniu mają podlegać inwestycje związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań dla danego obszaru OSN dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych produkowanych w gospodarstwie oraz pasz soczystych, doposażenia gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych. W szczególności mają to być inwestycje polegające na budowie płyt obornikowych czy zbiorników na gnojówkę i gnojowicę, silosów do przechowywania pasz soczystych oraz zakupie rozrzutników obornika, wozów asenizacyjnych czy aplikatorów gnojowicy.
Nabór wniosków o dofinansowanie takich inwestycji ma ruszyć jeszcze w tym roku.
Projekt rozporządzenia regulującego warunki i tryb przyznawania pomocy można znaleźć na stronie RCL
Oprac. gi
Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)