StoryEditor

Wymiana dachów z azbestu 2024 z KPO - jest szansa, że rolnicy nie stracą dopłat z ARiMR!

Ministerstwo rolnictwa chce ograniczenie ryzyka niezrealizowania w terminie przedsięwzięć w zakresie wymiany dachów zawierających azbest finansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Stąd propozycja wydłużenia terminu na realizację tych działań z 12 do 18 miesięcy, ale nie dłużej niż do 30 września 2025 r. Wymianą dachów zainteresowanych jest ponad 50 tys. rolników.
05.04.2024., 17:46h

Dla kogo dopłaty do wymiany dachu z azbestu?

Ministerstwo rolnictwa przesłało przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu „w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem,
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,
  • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

image

Zwrot i kompensata podatku rolnego za 2024 rok dla rolników. Zasady, stawki, terminy

Więcej czasu wymianę dachu z azbestu

Teraz ministerstwo rolnictwa proponuje, aby wydłużyć okres na realizację przedsięwzięcia przez rolników z 12 miesięcy do 18 miesięcy oraz zmienić termin graniczny, czyli nie dłużej niż do 30 września 2025 r.

- Wydłużenie o 6 miesięcy okresu na realizację przedsięwzięcia w zakresie wymiany pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest jest korzystne dla rolników, ponieważ umożliwi kontynuację inwestycji w gospodarstwach rolnych i znacząco ograniczy ryzyko złożenia wniosku o płatność końcową po terminie. Zmiana ta podyktowana jest przede wszystkim specyfiką przedsięwzięcia, które może być realizowane tylko w sprzyjających warunkach pogodowych, w okresie od wiosny do jesieni – napisał resort rolnictwa w uzasadnieniu projektu.

Zdaniem resortu rolnictwa wydłużenie okresu na realizację przedsięwzięcia zdecydowanie zmniejszy ryzyko nieotrzymania przez rolnika dofinansowania przyznanego na podstawie zawartej umowy i ograniczy straty finansowe tych rolników, którzy rozpoczęli już inwestycje, ale ze względu na warunki pogodowe nie mają możliwości, w terminie przewidzianym w przepisach rozporządzenia, wymienić pokrycia dachu.

Duże zainteresowanie dopłatami wśród rolników

Z wyliczeń MRiRW wynika, że wnioski na wymianę dachów złożyło ok. 53,1 tys. rolników. Z pierwszego naboru wniosków pozostało do rozpatrzenia ok. 7 625 wniosków o płatność końcową (po zrealizowaniu przedsięwzięcia).

W drugim naborze złożono 45 422 wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, które obecnie są w trakcie rozpatrywania.

image

Więcej pieniędzy dla rolników na modernizację gospodarstw rolnych! Są zmiany w PROW

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 07:54