Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ograniczajmy, ale nie w ten sposób! Głosowanie nad drastycznymi zakazami stosowania antybiotyków

Obrazek

W przyszłym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie w sprawie drastycznego ograniczenia możliwości stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt. Lekarze weterynarii protestują i mówią, że zagrożone jest zdrowie i dobrostan zwierząt domowych jak i gospodarskich, których nie będzie jak leczyć.

wk10 września 2021, 12:04

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii zaapelowały do posłów Parlamentu Europejskiego o odrzucenie rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) oraz przyjęcie aktu delegowanego dotyczącego antybiotyków w wersji przygotowanej przez Komisję Europejską.

- Podkreślamy, że treść aktu delegowanego została oparta na zaleceniach naukowych Europejskiej Agencji Leków oraz uzyskała pozytywną ocenę takich instytucji jak: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Projekt jest oparty na solidnej wiedzy, która została przyjęta z zadowoleniem przez wiele zainteresowanych stron i nie była przedmiotem żadnych uwag ze strony państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego – czytamy w liście otwartym do członków Parlamentu Europejskiego podpisanym przez Jacka Łukaszewicza prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Jak leczyć zwierzęta bez leków?

Lekarze weterynarii ostrzegają, że odrzucenie przepisów przygotowanych przez Komisję Europejską oraz naukowców grozi całkowitym zakazem stosowania w medycynie weterynaryjnej wielu grup antybiotyków. A to z kolei uniemożliwi zastosowanie odpowiedniego leczenia wielu infekcji bakteryjnych u zwierząt. Przyjęcie takich rozwiązań będzie więc miało negatywny wpływ nie tylko na dobrostan psów, kotów, koni i zwierząt gospodarskich, ale przede wszystkim na stan zdrowia publicznego co w oczywisty sposób kłóci się z powszechnie akceptowaną koncepcją Jednego Zdrowia (One Health).

 

Ograniczmy, ale nie w ten sposób!

W Parlamencie Europejskim zwolennikami aktu delegowanego Komisji Europejskiej są głównie Zieloni, którzy chcą doprowadzić do całkowitego zakazu stosowania w medycynie weterynaryjnej preparatów z grupy fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn i makrolidów. Te antybiotyki zostałyby zarezerwowane do stosowania w medycynie ludzkiej. - W pełni rozumiemy, akceptujemy oraz angażujemy się w walkę z problemem narastającej antybiotykoodporności, ale propozycje ENVI są zbyt daleko idące, nie poparte wiedzą naukową oraz drastycznie godzą w dobrostan i zdrowie zwierząt – podsumował J. Łukaszewicz z KRL-W.

Głosowanie nad nowymi przepisami odbędzie się na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniach 13-16 września 2021 r.

wk

 


Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy