Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Organizacje rolnictwa: trzeba promować mięso, a nie usuwać je z talerza

Celem polityki promocji jest zapewnienie konkurencyjności unijnego rolnictwa podkreśla Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Dlatego niedopuszczalne jest dyskryminowanie i wykluczenie z niej produktów takich jak mięso czy wino. Fundusze na te cel powinny za to wspierać zrównoważoną transformację szczególnie w produkcji zwierzęcej. 

wk21 lipca 2021, 13:36

Komisja Europejska pracuje obecnie nad przeglądem polityki promocji. Rozważane są trzy opcje zmian:

  • utrzymanie obecnej formuły, czyli wypracowywanie co roku planu prac podczas, którego Komisja Europejska we współpracy z krajami członkowskimi będzie określała priorytety działań promocyjnych,
  • rozdzielenie działań promocyjnych wewnątrz Unii Europejskiej oraz poza nią, a co za tym idzie rozdzielenie budżetu oraz stosowanie innych kryteriów podziału pieniędzy,
  • wykluczenia niektórych produktów rolnych takich jak mięso i wina z promocji, a potem kolejnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Mapa drogowa

Do końca listopada tego roku Komisja Europejska powinna opracować analizę wpływu (impact assessment) dla tych trzech opcji. Z kolei w pierwszym kwartale 2022 r. KE przedstawi konkretne propozycje legislacyjne i wtedy ruszą właściwe negocjacje w ramach trilogów. 

- Unijna polityka promocji powinna wspierać zrównoważoną transformację szczególnie w produkcji zwierzęcej. Dlatego Copa-Cogeca całkowicie popiera pierwszą opcję. Uważamy, że pomysły, aby eliminować mięso czy inne produkty rolne z polityki promocji są nieuzasadnione. Jej celem jest bowiem poprawa konkurencyjności europejskiego rolnictwa - mówi Jerzy Wierzbicki, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i przewodniczący grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca. 

Poparcie europosłów

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zorganizowała konferencję na temat przyszłości polityki promocji.

- Z dużym uznaniem przyjęliśmy wypowiedzi europosłów Herberta Dorfmanna i Paolo De Castro, którzy podkreślili, jak ważne jest niedyskryminowanie produktów rolnych w zmienianej właśnie polityce promocji, położenie nacisku na wspieranie zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej oraz zwrócili uwagę na dotychczasowe sukcesy polityki promocji – powiedział Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Wkład polityki promocji w walkę z rakiem

W trakcie trwającej dyskusji podnosi się argumenty, że polityka promocji powinna wspierać unijną strategię walki z rakiem. Ale zdaniem organizacji skupionych w Copa-Cogeca to już się dzieje.

- Polityka walki z rakiem jest bardzo ważna i powinny iść na ten cel duże unijne środki, ale nie z funduszy polityki promocji. Poza tym w strategii walki z rakiem zapisano, że oczekuje się ze strony polityki promocji wkładu w walkę z rakiem. Naszym zdaniem takie wkład już jest. Proszę pamiętać, że Komisja Europejska w poprzednim rocznym planie prac wydzieliła specjalne fundusze na promocję spożycia owoców i warzyw. W tym roku również przewiduje się takie wsparcie – podsumował  Jerzy Wierzbicki. 

 wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)