StoryEditor

Platforma Zielonej Energii: żywność, paliwa i pasze

Czy wiesz, ile za każdy niewyprodukowany w Europie litr biodiesla trzeba sprowadzić śruty sojowej zza oceanu?
24.06.2017., 13:06h

Podczas kończącego się obecnie Tygodnia Zrównoważonej Energii UE w Brukseli nastąpiło oficjalne uruchomienie Platformy Zielonej Energii (Green Energy Platform), której celem jest promocja zrównoważonego udziału rolnictwa i towarzyszącego mu przemysłu rolno-spożywczego w realizacji wyzwań związanych z budowaniem bezpieczeństwa energetycznego zjednoczonej Europy. W skład grupy inicjatywnej Platformy Zielonej Energii weszli wiodący producenci biopaliw oraz wybrane organizacje krajowe z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy, Węgier, Szwecji, a także Polski reprezentowanej przez Krajową Izbę Biopaliw.

– Platforma skupia zarówno producentów biodiesla i bioetanolu, co nie jest zjawiskiem tak powszechnym w całej Europie, choć na takich zasadach od początku swojego istnienia opiera się Krajowa Izba Biopaliw oraz szersze – bo wspólne także dla rolników i branży olejarskiej - porozumienie branżowe w Polsce, jakim jest Koalicja Na Rzecz Biopaliw. Platformę Zielonej Energii traktujemy jako kolejną szansę na wzmocnienie naszego przekazu na poziomie unijnym, który od lat formułujemy wspólnie z europejskimi organizacjami branżowymi. Dla nas zatem przystąpienie do Platformy było naturalnym krokiem, w szczególności, że już od kilku miesięcy aktywnie uczestniczymy w debacie na temat przyszłości biopaliw po 2020 roku z perspektywy projektu nowej dyrektywy. W kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską może on niestety niezwykle szybko zaprzepaścić dotychczasowe osiągnięcia. Dlatego wzywamy do przeciwstawienia się planom drastycznego ograniczenia wykorzystania biopaliw produkowanych z surowców rolnych w perspektywie do 2030 roku – skomentował Adam Stępień (na zdjęciu) Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw.

Platforma Zielonej Energii mobilizując wspólnotowy sektor biopaliw produkowanych z europejskich surowców rolnych ma być aktywnym uczestnikiem debaty publicznej na temat nowej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II) zainicjowanej przez Komisję Europejską w listopadzie 2016 roku publikacją wstępnej propozycji legislacyjnej. W najbliższych dniach dyskusja w tej sprawie ma rozgorzeć na forum Parlamentu Europejskiego.
 
– Europejski sektor biopaliw nierozerwalnie związany jest z rolnictwem, dla którego stał się niezwykle ważnym impulsem rozwoju i stabilizacji opłacalności. Przetwarzając rzepak i zboża na potrzeby produkcyjne odnawialnych paliw będących substytutem dla importu ropy naftowej dostarczamy jednocześnie na rynek ponad 13 mln ton rocznie wysokobiałkowych komponentów paszowych. Każdy litr biodiesla wyprodukowany w UE ze sprowadzonego w tym celu oleju palmowego zamiast rzepaku oznacza stratę ok. 1,5 kilograma cennej śruty, w miejsce której będziemy musieli zaimportować genetycznie modyfikowaną śrutę sojową. Celem Platformy Zielonej Energii poprzez aktywny udział w debacie publicznej na temat nowej dyrektywy REDII jest wskazywanie takich danych i faktów, które w sposób nierozerwalny łączą sektor biopaliw z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – powiedział Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw.

Na podstawie informacji KIB opr. pł

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
09. grudzień 2023 19:31