StoryEditor

Podatek przy sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Pytanie: Niedawno sprzedaliśmy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością grupie producenckiej. Czy od tej sprzedaży należy odprowadzić podatek dochodowy?
10.06.2020., 16:06h
Odpowiedź: Przychody majątkowe, co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli są to dochody osoby fizycznej, mamy do czynienia z podatkiem dochodowym osób fizycznych. Sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) stanowi jedno ze źródeł przychodu, które podlega opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

Podatek od odpłatnego zbycia udziałów winien być rozliczony do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym doszło do transakcji. Fakt, że czynność sprzedaży udziałów podlega opodatkowaniu nie oznacza, że podatek ten zostanie ostatecznie zapłacony. W zależności od sposobu nabycia udziałów (np. nabycie w drodze kupna, objęcie udziałów w zamian za wniesienie aportu itp.), ustawa pozwala na pomniejszego przychodu ze sprzedaży udziałów o koszt uzyskania tego przychodu. Przykładowo, kosztem takim może być wartość wkładu wniesionego do spółki w zamian za udziały. O koszty te może zostać umniejszony przychód, co ostatecznie zaważy na wysokości podatku. Gdyby okazało się, że koszt te jest równ...
Pozostało 17% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 07:34