StoryEditor

Grupy Producentów – ile ich jest w Polsce i na południu Europy? Jakie będą dofinansowania w najbliższym czasie?

  Od 2015 r. o 1/3 spadła liczba grup producenckich. Średni stopień zorganizowania rolników w Polsce ocenia się obecnie na ok. 10 – 15%. Jak na tym tle wyglądają kraje starej Unii Europejskiej?
25.09.2023., 12:09h

- W roku 2007 tych grup producenckich było nie więcej jak 350. Kiedy odchodziłem z ministerstwa rolnictwa było półtora tysiąca. Teraz zostało ich 500. Organizowanie rolników musi być przez państwo wspierane, a  nie utrudniane - mówił podczas konferencji prasowej w gminie Cegłów Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

A co mówią oficjalne dane? Jak informuje ministerstwo rolnictwa w rejestrach:

·       grup producentów rolnych,

·       wstępnie uznanych grup producentów,

·       uznanych organizacji producentów

na koniec 2015 r. figurowało łącznie 1578 podmiotów, natomiast na koniec 2022 r.  1089 podmiotów.

Według stanu na 13.08.2023 r. w ramach PROW 2014-2020 przetwórcy z branży owoców i warzyw od 2016 r. otrzymali ponad 400 mln zł dofinansowania.

Jak zrzeszają się rolnicy w UE?

Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego o sytuację grup producenckich w Polsce zapytali wcześniej resort rolnictwa w interpelacji poselskiej. Chcieli się w niej m.in. dowiedzieć, jaki jest procent rolników z branży owoców i warzyw zrzeszonych w grupy, organizacje czy innego rodzaju zrzeszenia we Francji czy Włoszech.

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa poinformowało, że wg badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej przez niezależnych ekspertów, w tym również z Polski, pt. „Badanie najlepszych sposobów utworzenia organizacji producentów, przeprowadzania ich działań i wspierania” (raport końcowy z maja 2019 r.), w regionie Trentino Alto Adige we Włoszech przodującym w produkcji jabłek, odsetek producentów zrzeszonych w organizacjach producentów owoców i warzyw w relacji do producentów jabłek w tym regionie wynosi ok. 90%. Podobnie rzecz ma się z poziomem zorganizowania producentów pomidorów w regionie EmiliaRomagna – odsetek rolników zrzeszonych w organizacjach producentów w tym regionie Włoch wynosi 95%. We Francji w dwóch regionach odnotowano wysoki odsetek rolników będących członkami organizacji producentów – blisko 80% w regionie Południowo-Zachodnim słynącym z produkcji jabłek i blisko 90% w sektorze pomidorów w Bretanii. Dla porównania – średni poziom zorganizowania rolników w sektorze owoców i warzyw we Francji wynosi ok. 50%.

Zdaniem MRiRW z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w Polsce, gdzie ok. 40% rolników jest członkami organizacji producentów w regionach Grójecko-Wareckim i Sandomierskim, podczas gdy średni stopień zorganizowania w Polsce, biorąc pod uwagę liczbę producentów, ocenia się na ok. 10 – 15%.

Jaka dalsza pomoc dla grup producenckich?

Ministerstwo rolnictwa podkreśla także, że pomoc dla grup producenckich będzie kontynuowana. W Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 określonych zostało 6 interwencji (I.7.1 – I.7.6), które obejmują działania, jakie mogą być uwzględnione w programach operacyjnych m.in. organizacji producentów owoców i warzyw.

Wśród interwencji, o których mowa przewidziano wspieranie:

  •    poprawy infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw (interwencja I.7.1);
  •      poprawy wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw (interwencja I.7.2);
  •       działań informacyjnych, promocyjnych i marketingowych w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw (interwencja I.7.3);
  •  wycofania z rynku owoców i warzyw (interwencja I.7.4);
  •  działań na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu; oraz
  •  badań i rozwoju (interwencja I.7.6).

Aktualnie trwają prace nad wytycznymi określającymi zasady realizacji powyższych interwencji.

Zatwierdzenie programu operacyjnego będzie dokonywało się poprzez zawarcie umowy pomiędzy organizacją producentów owoców i warzyw z agencją płatniczą, na podstawie której, organizacji tej przyznawana będzie pomoc. Przeprowadzenie pierwszego naboru, w ramach którego rozpatrywane będą programy operacyjne organizacji producentów owoców i warzyw zaplanowano na połowę 2024 r.
wk

Fot. Envato Elements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. maj 2024 18:52