StoryEditor

Podlasie z największym udziałem ONW

Pomimo nowej delimitacji, województwo podlaskie nadal pozostaje województwem z jednym z najwyższych w Polsce udziałem obszarów ONW.
27.03.2019., 16:03h
Jak wynika z danych resortu rolnictwa, w wyniku nowej delimitacji w województwie podlaskim status ONW utraci 14,4% użytków rolnych tego województwa, w tym 15,4% użytków rolnych dotychczas posiadających status ONW. Pomimo tego Podlasie w dalszym ciągu pozostaje województwem z jednym z najwyższych w Polsce udziałem powierzchni ONW (82,6% użytków rolnych w województwie). Dla kraju ta wartość wynosi 58,7%. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na Podlasiu 3,3% użytków rolnych po raz pierwszy uzyska status ONW.

Kwalifikacja obszarów ONWDlaczego część obszarów utraciła status ONW?

Utrata statusu ONW typ nizinny przez część obszarów w województwie podlaskim jest wynikiem odejścia od dotychczas stosowanych kryteriów, jakimi były Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej oraz czynniki demograficzne na rzecz nowych, jednolitych w całej UE kryteriów biofizycznych. Można je podzielić na:

  • dotyczące klimatu (długość okresu wegetacji, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody);

  • gleby i klimatu (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne, nadmierna wilgotność gleby);

  • ukształtowania terenu.Nowa kategoria ONW pozwoli złagodzić skutki nowej delimitacji


W celu łagodzenia następstw nowej delimitacji ONW wyodrębniona została nowa kategoria ONW typ specyficzny (obszar o walorach przyrodniczo-turystycznych), co pozwoliło utrzymać bądź też wprowadzić po raz pierwszy status ONW na obszarach z dużym udziałem lasów, jezior, trwałych użytków zielonych w strukturze użytkowania gruntów. Dzięki temu w województwie podlaskim 208 tys. ha zostało zakwalifikowanych do tego typu ONW.

Dla obszarów, które na skutek nowej metody delimitacji utracą status ONW typ nizinny zapewniono wsparcie przejściowe. W 2019 r. płatność ta wyniesie 80% średniej płatności ONW w PROW 2007-2013, a w 2020 r. – 25 euro/ha, przy jednoczesnym zachowaniu progów degresywności w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą obowiązujących dla płatności ONW. Są to maksymalne poziomy wynikające z przepisów UE. Wsparcie przejściowe nie dotyczy ONW typ specyficzny i ONW typ górski (rozporządzenie nr 1305/2013 nie daje takiej możliwości). dm

Źródło: MRiRW
Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 22:57